House of Math-logo

Faktorisering

Velkommen til faktoriseringsbootcampen! Her vil du lære hvordan du faktoriserer tall. Den første videoen forklarer hvorfor du skal lære å faktorisere. De andre videoene lærer deg forskjellige metoder for å faktorisere tall. Du lærer også litt om primtall og hva primtallsfaktorisering er. Etter hver video kan du øve med interaktive aktiviteter. Til slutt er det en bootcamp boss som må overvinnes. Lykke til!