House of Math-logo

Aktiviteter


1.1)

Faktoriser uttrykkene uten å forkorte.

a)
12 + 9
b)
10 2
c)
1 2 + 1 4
d)
2 3 1 3
e)
15 3 + 30
f)
2 + 12 8
g)
32 + 40 + 36
h)
55 35 20
i)
3 8 6 12 + 12 20
j)
18 + 42 + 54
k)
2 4 + 4 8 + 8 16
l)
7 + 13 17

a)
12 + 9
b)
10 2
c)
1 2 + 1 4
d)
2 3 1 3
e)
15 3 + 30
f)
2 + 12 8
g)
32 + 40 + 36
h)
55 35 20
i)
3 8 6 12 + 12 20
j)
18 + 42 + 54
k)
2 4 + 4 8 + 8 16
l)
7 + 13 17

1.2)

Faktoriser uttrykkene uten å trekke sammen.

a)
3x + 9
b)
14 35a
c)
4b b
d)
13c + 7c
e)
8d 24d
f)
27n + 18n
g)
24k + 54k 12
h)
48p 60p + 24p 36p
i)
121 + 11π

a)
3x + 9
b)
14 35a
c)
4b b
d)
13c + 7c
e)
8d 24d
f)
27n + 18n
g)
24k + 54k 12
h)
48p 60p + 24p 36p
i)
121 + 11π

1.3)

Faktoriser uttrykkene.

a)
2x2 + 2
b)
3y + y2
c)
8x2 2x
d)
x 5 + 2x2
e)
4x + 8
f)
6a + 9
g)
10b + 5
h)
a3 2a2
i)
14a2 + a21ab
j)
ab2 b3
k)
12ab 16b2
l)
20a2b + 15a

a)
2x2 + 2
b)
3y + y2
c)
8x2 2x
d)
x 5 + 2x2
e)
4x + 8
f)
6a + 9
g)
10b + 5
h)
a3 2a2
i)
14a2 + a21ab
j)
ab2 b3
k)
12ab 16b2
l)
20a2b + 15a

1.4)

Faktoriser uttrykkene uten å trekke sammen eller forkorte.

a)
4x + 2xy + 6xz
b)
a 4 + b 6 + c 2
c)
21z2 + 7z
d)
xyz 3 + 2xz 3 + 4xy 9
e)
d2 + d2 + de
f)
2a 3 5a 9 + 3a 15
g)
x3 + 2x2 2x4
h)
15 2a + 25 3a + 30 4a
i)
πr2 + 2πrh + 2πr2

a)
4x + 2xy + 6xz
b)
a 4 + b 6 + c 2
c)
21z2 + 7z
d)
xyz 3 + 2xz 3 + 4xy 9
e)
d2 + d2 + de
f)
2a 3 5a 9 + 3a 15
g)
x3 + 2x2 2x4
h)
15 2a + 25 3a + 30 4a
i)
πr2 + 2πrh + 2πr2

1.5)

Forkort brøkene om mulig.

a)
2a 4b 4a 8b
b)
1 y 3 + 1 y + 3
c)
6a + 8ab 10a + 6ac
d)
16 + 4x 3x + 12
e)
5ay + 5by 2a + 2b
f)
4x2z + ax2 16z + 4a

a)
2a 4b 4a 8b
b)
1 y 3 + 1 y + 3
c)
6a + 8ab 10a + 6ac
d)
16 + 4x 3x + 12
e)
5ay + 5by 2a + 2b
f)
4x2z + ax2 16z + 4a

1.6)

Forkort brøkene.

a)
xy + y 2y
b)
5x2 5 10
c)
4y2 + 2y 4y + 2
d)
ab + b2 a
e)
x16 + x15 x15
f)
3a + 9 6
g)
14x 21 7
h)
2b + 4 2b + 6
i)
2a 6a2 + 4a
j)
a + 2 2a + 4
k)
2a + 10 3a + 15
l)
6a + 6 15a + 15

a)
xy + y 2y
b)
5x2 5 10
c)
4y2 + 2y 4y + 2
d)
ab + b2 a
e)
x16 + x15 x15
f)
3a + 9 6
g)
14x 21 7
h)
2b + 4 2b + 6
i)
2a 6a2 + 4a
j)
a + 2 2a + 4
k)
2a + 10 3a + 15
l)
6a + 6 15a + 15

1.7)

Trekk sammen.

a)
3 + a 6 + 2 a 4
b)
x + 3 6 5x 7 10
c)
3 + a a 2 a 2a
d)
x + 1 3x + 2x + 3 2x
e)
4b + a 3a + 6a + 2b 4b
f)
5ab 3b 3ab + 4 + 6a 6a
g)
2x + 5 6 6x2 + 4x 18x
h)
6b 3 5 + 2b2 + 7b 3b
i)
x y xy + y z yz x z xz

a)
3 + a 6 + 2 a 4
b)
x + 3 6 5x 7 10
c)
3 + a a 2 a 2a
d)
x + 1 3x + 2x + 3 2x
e)
4b + a 3a + 6a + 2b 4b
f)
5ab 3b 3ab + 4 + 6a 6a
g)
2x + 5 6 6x2 + 4x 18x
h)
6b 3 5 + 2b2 + 7b 3b
i)
x y xy + y z yz x z xz

1.8)

Regn ut og forkort om mulig.

a)
2a + 8 a 3a a + 4
b)
3a + 6 a 1 a + 2 a 1
c)
x2 4x x 1 8x + 8 2x 8
d)
3a + 6 4a 2 a2 + 2a
e)
4 x x + 2 2x + 5 3 x
f)
4 4x + 4 3x 2 6
g)
6x 2 3 + 2x 8x + 4 7 + 4x
h)
5x 7 x + 9 6 3x 3x 3

a)
2a + 8 a 3a a + 4
b)
3a + 6 a 1 a + 2 a 1
c)
x2 4x x 1 8x + 8 2x 8
d)
3a + 6 4a 2 a2 + 2a
e)
4 x x + 2 2x + 5 3 x
f)
4 4x + 4 3x 2 6
g)
6x 2 3 + 2x 8x + 4 7 + 4x
h)
5x 7 x + 9 6 3x 3x 3

1.9)

Faktoriser uttrykkene.

a)
ab + ac + ad
b)
nxyz pxwy + yrsx + 7xye
c)
5a a + ea 6ua
d)
gh hq + h2
e)
hab tre + tyah erop + abnh er khan detr
f)
3fg mn 700gf nm + gf mn
g)
2axy 3bp + 6ya 9p 8bay 15lp
h)
16ds 7 + 28ok 11 44nb 13

1.10)

Faktoriser brøkene og forkort de hvis det er mulig.

a)
ak + a(l + m) ab
b)
nz zx n
c)
abc 1 abc
d)
uva + uvb uvc
e)
e + e4 e2
f)
klp relp lp
g)
pa + ag an ua
h)
x3 + x2 + x bx
i)
bgt + rtg + kop gt
j)
d + df + dfg d2

a)
ak + a(l + m) ab
b)
nz zx n
c)
abc 1 abc
d)
uva + uvb uvc
e)
e + e4 e2
f)
klp relp lp
g)
pa + ag an ua
h)
x3 + x2 + x bx
i)
bgt + rtg + kop gt
j)
d + df + dfg d2

1.11)

Faktoriser og forkort, så regn ut.

a)
5as + 7as as + 8ko 3ko ko
b)
4cd + 10dc 2cd + 4(3rt + 8tr) rt
c)
6xy + 12xy 3xy 18ty 24ty 6ty
d)
3ru + 6ru 3ru + 9bh + 7bh 8bh
e)
4r2 r 9 6r
f)
a 4 12a a2
g)
34p2 17p 24p 12
h)
8k2 5 4k2 10 + 5 3b3 20b 4b4

a)
5as + 7as as + 8ko 3ko ko
b)
4cd + 10dc 2cd + 4(3rt + 8tr) rt
c)
6xy + 12xy 3xy 18ty 24ty 6ty
d)
3ru + 6ru 3ru + 9bh + 7bh 8bh
e)
4r2 r 9 6r
f)
a 4 12a a2
g)
34p2 17p 24p 12
h)
8k2 5 4k2 10 + 5 3b3 20b 4b4

1.12)

Faktoriser og forkort.

a)
18ap + 46ar 2a
b)
33nu + 45ux 3u
c)
5h 35ah 60eh
d)
6y 18yz + 54ky
e)
8lp + 24gp 16np 32ps
f)
27ab + 36ac 45da + 72ea
g)
48y 72xy 60py + 84ny
h)
600qw + 250eq 700rq 150tq

a)
18ap + 46ar 2a
b)
33nu + 45ux 3u
c)
5h 35ah 60eh
d)
6y 18yz + 54ky
e)
8lp + 24gp 16np 32ps
f)
27ab + 36ac 45da + 72ea
g)
48y 72xy 60py + 84ny
h)
600qw + 250eq 700rq 150tq

1.13)

Skriv så enkelt som mulig.

a)
10x2 + 6x 2x + 6x2 + 12x 3x
b)
12a2 + 20a 4a 10a2 + 20a 5a
c)
9y2 + 18y 9y + 12y 3y2 3y
d)
6b2 + 18b 6b + 14b2 + 28b 7b
e)
2z 16z2 + 20z + 6z 6z2 + 60z
f)
7q 35q2 + 35q 5q 40q + 40q2
g)
9s 36s2 + 45s 2s 24s2 + 30s
h)
12k 18k2 + 12k + 18k 6k + 9k2
i)
(3x + 3)(3x + 3) 18x + 36
j)
(4x + 4)(4x + 4) 24x 40
k)
(3x + 6)(5x 4) 3x 6
l)
(5x + 15)(5x + 2) 5x + 20

a)
10x2 + 6x 2x + 6x2 + 12x 3x
b)
12a2 + 20a 4a 10a2 + 20a 5a
c)
9y2 + 18y 9y + 12y 3y2 3y
d)
6b2 + 18b 6b + 14b2 + 28b 7b
e)
2z 16z2 + 20z + 6z 6z2 + 60z
f)
7q 35q2 + 35q 5q 40q + 40q2
g)
9s 36s2 + 45s 2s 24s2 + 30s
h)
12k 18k2 + 12k + 18k 6k + 9k2
i)
(3x + 3)(3x + 3) 18x + 36
j)
(4x + 4)(4x + 4) 24x 40
k)
(3x + 6)(5x 4) 3x 6
l)
(5x + 15)(5x + 2) 5x + 20

Du kan finne fasit her.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!