House of Math-logo

Faktorisering av brøk

Du kan også forkorte brøker ved hjelp av faktorisering.

Eksempel 1

Forkort brøken 2x + 4 x + 2

Her faktoriserer du teller og nevner hver for seg. Finner du noen like faktorer over og under brøkstreken kan disse strykes. Teller gir

2x + 4 = 2 x + 2 2 = 2(x + 2).

Nevneren er bare x + 2. Du ser nå at x + 2 er en felles faktor i teller og nevner, og har da at

2x + 4 x + 2 = 2(x + 2) x + 2 = 2.

Her er et eksempel med potenser:

Eksempel 2

Du skal forenkle brøken 2b3 + 4b6 12 + 24b3

Du faktoriserer telleren først, og får

2b3 + 4b6 = 2b3 (1 + 2b3) .

Deretter faktoriserer du nevneren, og får

12 + 24b3 = 12 (1 + 2b3) .

Du ser nå at 1 + 2b3 er felles faktor i teller og nevner, dermed kan denne strykes. Du får

2b3 + 4b6 12 + 24b3 = 2b3(1 + 2b3) 12(1 + 2b3) = 2b3 12 = b3 6 .

2b3 + 4b6 12 + 24b3 = 2b3(1 + 2b3) 12(1 + 2b3) = 2b3 12 = b3 6 .

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!