House of Math-logo

Fasit


Aktiviteter 1

1.1)

a)
x
b)
6x
c)
7y
d)
4x
e)
a
f)
7a
g)
6y
h)
6f
i)
0
j)
27p
k)
3z
l)
20m

a)
x
b)
6x
c)
7y
d)
4x
e)
a
f)
7a
g)
6y
h)
6f
i)
0
j)
27p
k)
3z
l)
20m

1.2)

a)
14x
b)
3a
c)
19y
d)
2x
e)
10a
f)
9k
g)
3y
h)
0
i)
5k
j)
0
k)
20z
l)
m

a)
14x
b)
3a
c)
19y
d)
2x
e)
10a
f)
9k
g)
3y
h)
0
i)
5k
j)
0
k)
20z
l)
m

Aktiviteter 2

2.1)

a)
3x + 3y
b)
2y 2x
c)
7a 3b
d)
5a 3z
e)
7x y

a)
3x + 3y
b)
2y 2x
c)
7a 3b
d)
5a 3z
e)
7x y

2.2)

a)
2x + y
b)
2a + 5b
c)
23a + 8b + 28c
d)
17x + 2y z

a)
2x + y
b)
2a + 5b
c)
23a + 8b + 28c
d)
17x + 2y z

2.3)

a)
3x y + 6
b)
3a + 2
c)
5a 1
d)
6x 3y 7
e)
6a 2
f)
4a + 2b 4
g)
4c + 14h
h)
12p + 3t
i)
k + r

a)
3x y + 6
b)
3a + 2
c)
5a 1
d)
6x 3y 7
e)
6a 2
f)
4a + 2b 4
g)
4c + 14h
h)
12p + 3t
i)
k + r

Aktiviteter 3

3.1)

a)
2x2
b)
6x
c)
2xy
d)
5x2

a)
2x2
b)
6x
c)
2xy
d)
5x2

3.2)

a)
a + b + ab
b)
3a + ab
c)
a + 3ab + 4b
d)
x + 4xy + 2y2 3y
e)
x2y + y
f)
4xy

a)
a + b + ab
b)
3a + ab
c)
a + 3ab + 4b
d)
x + 4xy + 2y2 3y
e)
x2y + y
f)
4xy

3.3)

a)
3a + 2b + 3
b)
3a2 + a
c)
2a2 b 2
d)
b2 bc c + 1
e)
3abc 3ab + bc
f)
a3 + 2a2b

a)
3a + 2b + 3
b)
3a2 + a
c)
2a2 b 2
d)
b2 bc c + 1
e)
3abc 3ab + bc
f)
a3 + 2a2b

3.4)

a)
70ab
b)
100a
c)
18a + 40b
d)
58tur

a)
70ab
b)
100a
c)
18a + 40b
d)
58tur

3.5)

a)
2x2 + 21t + 30
b)
23a2 + 8w2
c)
69s2
d)
k3 + 2k2 + 5k
e)
w3 4w2 + 3w
f)
34n4

a)
2x2 + 21t + 30
b)
23a2 + 8w2
c)
69s2
d)
k3 + 2k2 + 5k
e)
w3 4w2 + 3w
f)
34n4

3.6)

a)
a2 + a + 3b
b)
3a2 + 6a + 3b
c)
b2 + 8b
d)
2b9 + 2b
e)
4a + 4
f)
5a + 18
g)
17a2b2 + 2a + 5b + 11
h)
15x + 3y2 + 2y

a)
a2 + a + 3b
b)
3a2 + 6a + 3b
c)
b2 + 8b
d)
2b9 + 2b
e)
4a + 4
f)
5a + 18
g)
17a2b2 + 2a + 5b + 11
h)
15x + 3y2 + 2y

3.7)

a)
6xy
b)
72gxy
c)
63p
d)
50a2h
e)
120ice
f)
32lemon
g)
240film
h)
560tea

a)
6xy
b)
72gxy
c)
63p
d)
50a2h
e)
120ice
f)
32lemon
g)
240film
h)
560tea

Aktiviteter 4

4.1)

a)
1
b)
x
c)
3
d)
1
e)
3b a
f)
2a
g)
5g b
h)
f 4
i)
12 5
j)
12 5

a)
1
b)
x
c)
3
d)
1
e)
3b a
f)
2a
g)
5g b
h)
f 4
i)
12 5
j)
12 5

4.2)

a)
2xy
b)
3y
c)
3x2y
d)
2b3 c
e)
3 xyz
f)
1 10xy2

a)
2xy
b)
3y
c)
3x2y
d)
2b3 c
e)
3 xyz
f)
1 10xy2

4.3)

a)
12 5
b)
abc 4
c)
a2
d)
x3
e)
1 x3
f)
3a6
g)
a2 c2
h)
5a2 2
i)
35k2 32fb2
j)
ef hg

a)
12 5
b)
abc 4
c)
a2
d)
x3
e)
1 x3
f)
3a6
g)
a2 c2
h)
5a2 2
i)
35k2 32fb2
j)
ef hg

4.4)

a)
1
b)
a2 b2
c)
4a2 b2
d)
3x2 4y2
e)
x2 4y
f)
b
g)
2b2 5a
h)
3x y2
i)
4 3x

a)
1
b)
a2 b2
c)
4a2 b2
d)
3x2 4y2
e)
x2 4y
f)
b
g)
2b2 5a
h)
3x y2
i)
4 3x

Aktiviteter 5

5.1)

a)
3y
b)
3x2
c)
a2 b
d)
1 a2b2
e)
a + a2 b
f)
2a2 + 1 2a2
g)
1 + 2a 4a + 1
h)
2x + 4x2 6x2 + 1
i)
6xy + 2x 3y + 6xy
j)
2x + 2xy x + y

a)
3y
b)
3x2
c)
a2 b
d)
1 a2b2
e)
a + a2 b
f)
2a2 + 1 2a2
g)
1 + 2a 4a + 1
h)
2x + 4x2 6x2 + 1
i)
6xy + 2x 3y + 6xy
j)
2x + 2xy x + y

5.2)

a)
7 x
b)
1 10
c)
4r + 4k rk
d)
13b2 + 14a2 4ab
e)
2u
f)
8l 7p
g)
48 25g
h)
31a 12

a)
7 x
b)
1 10
c)
4r + 4k rk
d)
13b2 + 14a2 4ab
e)
2u
f)
8l 7p
g)
48 25g
h)
31a 12

5.3)

a)
5hk hsj jk
b)
jippiw + hurrav vw
c)
4z + 5x 5y xz yz
d)
ip + i + qp p2 + p
e)
0
f)
a2 + b2 a2 b2
g)
3 a

a)
5hk hsj jk
b)
jippiw + hurrav vw
c)
4z + 5x 5y xz yz
d)
ip + i + qp p2 + p
e)
0
f)
a2 + b2 a2 b2
g)
3 a

5.4)

a)
2b a + 1
b)
2ab 4a + b
c)
2a + 3b a + b
d)
a + 46 4(a + 2)
e)
a2 4a + 256 8(a + 4)
f)
a + 6 a
g)
4x 22y + 33 x
h)
14y2 + 4x + 4y xy

a)
2b a + 1
b)
2ab 4a + b
c)
2a + 3b a + b
d)
a + 46 4(a + 2)
e)
a2 4a + 256 8(a + 4)
f)
a + 6 a
g)
4x 22y + 33 x
h)
14y2 + 4x + 4y xy

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!