House of Math-logo

Fasit


Aktiviteter 1

1.1)

a)
x
b)
6x
c)
7y
d)
4x
e)
a
f)
7a
g)
6y
h)
6f
i)
0
j)
27p
k)
3z
l)
20m

a)
x
b)
6x
c)
7y
d)
4x
e)
a
f)
7a
g)
6y
h)
6f
i)
0
j)
27p
k)
3z
l)
20m

1.2)

a)
14x
b)
3a
c)
19y
d)
2x
e)
10a
f)
9k
g)
3y
h)
0
i)
5k
j)
0
k)
20z
l)
m

a)
14x
b)
3a
c)
19y
d)
2x
e)
10a
f)
9k
g)
3y
h)
0
i)
5k
j)
0
k)
20z
l)
m

Aktiviteter 2

2.1)

a)
3x + 3y
b)
2y 2x
c)
7a 3b
d)
5a 3z
e)
7x y

a)
3x + 3y
b)
2y 2x
c)
7a 3b
d)
5a 3z
e)
7x y

2.2)

a)
2x + y
b)
2a + 5b
c)
23a + 8b + 28c
d)
17x + 2y z

a)
2x + y
b)
2a + 5b
c)
23a + 8b + 28c
d)
17x + 2y z

2.3)

a)
3x y + 6
b)
3a + 2
c)
5a 1
d)
6x 3y 7
e)
6a 2
f)
4a + 2b 4
g)
4c + 14h
h)
12p + 3t
i)
k + r

a)
3x y + 6
b)
3a + 2
c)
5a 1
d)
6x 3y 7
e)
6a 2
f)
4a + 2b 4
g)
4c + 14h
h)
12p + 3t
i)
k + r

Aktiviteter 3

3.1)

a)
2x2
b)
6x
c)
2xy
d)
5x2

a)
2x2
b)
6x
c)
2xy
d)
5x2

3.2)

a)
a + b + ab
b)
3a + ab
c)
a + 3ab + 4b
d)
x + 4xy + 2y2 3y
e)
x2y + y
f)
4xy

a)
a + b + ab
b)
3a + ab
c)
a + 3ab + 4b
d)
x + 4xy + 2y2 3y
e)
x2y + y
f)
4xy

3.3)

a)
3a + 2b + 3
b)
3a2 + a
c)
2a2 b 2
d)
b2 bc c + 1
e)
3abc 3ab + bc
f)
a3 + 2a2b

a)
3a + 2b + 3
b)
3a2 + a
c)
2a2 b 2
d)
b2 bc c + 1
e)
3abc 3ab + bc
f)
a3 + 2a2b

3.4)

a)
70ab
b)
100a
c)
18a + 40b
d)
58tur

a)
70ab
b)
100a
c)
18a + 40b
d)
58tur

3.5)

a)
2x2 + 21t + 30
b)
23a2 + 8w2
c)
69s2
d)
k3 + 2k2 + 5k
e)
w3 4w2 + 3w
f)
34n4

a)
2x2 + 21t + 30
b)
23a2 + 8w2
c)
69s2
d)
k3 + 2k2 + 5k
e)
w3 4w2 + 3w
f)
34n4

3.6)

a)
a2 + a + 3b
b)
3a2 + 6a + 3b
c)
b2 + 8b
d)
2b9 + 2b
e)
4a + 4
f)
5a + 18
g)
17a2b2 + 2a + 5b + 11
h)
15x + 3y2 + 2y

a)
a2 + a + 3b
b)
3a2 + 6a + 3b
c)
b2 + 8b
d)
2b9 + 2b
e)
4a + 4
f)
5a + 18
g)
17a2b2 + 2a + 5b + 11
h)
15x + 3y2 + 2y

3.7)

a)
6xy
b)
72gxy
c)
63p
d)
50a2h
e)
120ice
f)
32lemon
g)
240film
h)
560tea

a)
6xy
b)
72gxy
c)
63p
d)
50a2h
e)
120ice
f)
32lemon
g)
240film
h)
560tea

Aktiviteter 4

4.1)

a)
1
b)
x
c)
3
d)
1
e)
3b a
f)
2a
g)
5g b
h)
f 4
i)
12 5
j)
12 5

a)
1
b)
x
c)
3
d)
1
e)
3b a
f)
2a
g)
5g b
h)
f 4
i)
12 5
j)
12 5

4.2)

a)
2xy
b)
3y
c)
3x2y
d)
2b3 c
e)
3 xyz
f)
1 10xy2

a)
2xy
b)
3y
c)
3x2y
d)
2b3 c
e)
3 xyz
f)
1 10xy2

4.3)

a)
12 5
b)
abc 4
c)
a2
d)
x3
e)
1 x3
f)
3a6
g)
a2 c2
h)
5a2 2
i)
35k2 32fb2
j)
ef hg

a)
12 5
b)
abc 4
c)
a2
d)
x3
e)
1 x3
f)
3a6
g)
a2 c2
h)
5a2 2
i)
35k2 32fb2
j)
ef hg

4.4)

a)
1
b)
a2 b2
c)
4a2 b2
d)
3x2 4y2
e)
x2 4y
f)
b
g)
2b2 5a
h)
3x y2
i)
4 3x

a)
1
b)
a2 b2
c)
4a2 b2
d)
3x2 4y2
e)
x2 4y
f)
b
g)
2b2 5a
h)
3x y2
i)
4 3x

Aktiviteter 5

5.1)

a)
3y
b)
3x2
c)
a2 b
d)
1 a2b2
e)
a + a2 b
f)
2a2 + 1 2a2
g)
1 + 2a 4a + 1
h)
2x + 4x2 6x2 + 1
i)
6xy + 2x 3y + 6xy
j)
2x + 2xy x + y

a)
3y
b)
3x2
c)
a2 b
d)
1 a2b2
e)
a + a2 b
f)
2a2 + 1 2a2
g)
1 + 2a 4a + 1
h)
2x + 4x2 6x2 + 1
i)
6xy + 2x 3y + 6xy
j)
2x + 2xy x + y

5.2)

a)
7 x
b)
1 10
c)
4r + 4k rk
d)
13b2 + 14a2 4ab
e)
2u
f)
8l 7p
g)
48 25g
h)
31a 12

a)
7 x
b)
1 10
c)
4r + 4k rk
d)
13b2 + 14a2 4ab
e)
2u
f)
8l 7p
g)
48 25g
h)
31a 12

5.3)

a)
5hk hsj jk
b)
jippiw + hurrav vw
c)
4z + 5x 5y xz yz
d)
ip + i + qp p2 + p
e)
0
f)
a2 + b2 a2 b2
g)
3 a

a)
5hk hsj jk
b)
jippiw + hurrav vw
c)
4z + 5x 5y xz yz
d)
ip + i + qp p2 + p
e)
0
f)
a2 + b2 a2 b2
g)
3 a

5.4)

a)
2b a + 1
b)
2ab 4a + b
c)
2a + 3b a + b
d)
a + 46 4(a + 2)
e)
a2 4a + 256 8(a + 4)
f)
a + 6 a
g)
4x 22y + 33 x
h)
14y2 + 4x + 4y xy

a)
2b a + 1
b)
2ab 4a + b
c)
2a + 3b a + b
d)
a + 46 4(a + 2)
e)
a2 4a + 256 8(a + 4)
f)
a + 6 a
g)
4x 22y + 33 x
h)
14y2 + 4x + 4y xy

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Aktiviteter 5