House of Math-logo

Aktiviteter 5


5.1)

Regn ut og forkort så mye som mulig.

a)
3xy x
b)
12x2y 4y
c)
a3 ab
d)
a a3b2
e)
a2 + a3 ab
f)
2a2 + 1 2a2
g)
2a + 4a2 8a2 + 2a
h)
2x + 4x2 6x2 + 1
i)
6xy + 2x 3y + 6xy
j)
4x 3x + 3y + 6xy + 2x 3y + 3x

a)
3xy x
b)
12x2y 4y
c)
a3 ab
d)
a a3b2
e)
a2 + a3 ab
f)
2a2 + 1 2a2
g)
2a + 4a2 8a2 + 2a
h)
2x + 4x2 6x2 + 1
i)
6xy + 2x 3y + 6xy
j)
4x 3x + 3y + 6xy + 2x 3y + 3x

5.2)

Regn ut og forkort så mye som mulig. (Hint: Noen ganger er det lurt å forkorte først.)

a)
3 x + 4y xy
b)
2 5 3x 10x
c)
4 k + 4 r
d)
13b 4a + 7a 2b
e)
10u2 3u 4u 3
f)
12l 7p 8l 14p
g)
88 25g 8 5g
h)
ap 4p + 7a 3

a)
3 x + 4y xy
b)
2 5 3x 10x
c)
4 k + 4 r
d)
13b 4a + 7a 2b
e)
10u2 3u 4u 3
f)
12l 7p 8l 14p
g)
88 25g 8 5g
h)
ap 4p + 7a 3

5.3)

Skriv som brøk, forkort så mye som mulig.

a)
5h j hs k
b)
jippi v + hurra w
c)
4 x y + 5 z
d)
i p + q p + 1
e)
kl rl ky ry
f)
a a b b a + b
g)
3 2a 5 2a + 1 2a + 7 2a

a)
5h j hs k
b)
jippi v + hurra w
c)
4 x y + 5 z
d)
i p + q p + 1
e)
kl rl ky ry
f)
a a b b a + b
g)
3 2a 5 2a + 1 2a + 7 2a

5.4)

Forkort så mye som mulig.

a)
2b a + 1
b)
4ba 8a + 2b
c)
3b a + b + 4a 2a + 2b
d)
11 a + 2 + a + 2 4(a + 2)
e)
32 a + 4 a 8
f)
5 a + a + 1 a
g)
32 x + y + 1 x 23y x + 4y y
h)
2 x + y + 2 x 15y x + 4 y

a)
2b a + 1
b)
4ba 8a + 2b
c)
3b a + b + 4a 2a + 2b
d)
11 a + 2 + a + 2 4(a + 2)
e)
32 a + 4 a 8
f)
5 a + a + 1 a
g)
32 x + y + 1 x 23y x + 4y y
h)
2 x + y + 2 x 15y x + 4 y

Du kan finne fasit her.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Brøk med ulik nevner