House of Math-logo

Brøk med ulik nevner


Du kan også addere og subtrahere brøker som inneholder bokstaver. For brøker som skal adderes eller subtraheres med ulike nevnere må fellesnevner regnes ut på samme måte.

Eksempel 1

Du skal skrive H O + LL A som en brøk

Bokstavene representerer bare tall. Hvis O er den ene nevneren og A den andre må AO være fellesnevner. Den får du ved å multiplisere den første brøken med A oppe og nede, og den andre brøken med O oppe og nede:

H O + LL A = AH AO + OLL AO = HA + LLO AO .

H O + LL A = AH AO + OLL AO = HA + LLO AO .

Her kan du ikke gjøre noe mer med brøken, siden HA og LLO ikke er samme bokstavkombinasjon. Da kan de ikke plusses sammen, og brøken må stå slik som den er nå.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Aktiviteter 4
Neste oppslagPil som peker til høyre
Aktiviteter 5