House of Math-logo

Aktiviteter 4


4.1)

Forkort brøkene dersom det er mulig.

a)
x x
b)
x2 x
c)
3y x xy
d)
x3 1 x3
e)
15b 5a
f)
3d 6a 9d
g)
100bg 2g 40gb2
h)
f3 4f2
i)
9 8k 3 5 2k
j)
2y 18y 3y2 5

a)
x x
b)
x2 x
c)
3y x xy
d)
x3 1 x3
e)
15b 5a
f)
3d 6a 9d
g)
100bg 2g 40gb2
h)
f3 4f2
i)
9 8k 3 5 2k
j)
2y 18y 3y2 5

4.2)

Forkort brøkene dersom det er mulig.

a)
2x2y x
b)
3xy2 xy
c)
6x3y 2x
d)
4ab3 2ac
e)
21x4y3z2 7x5y4z3
f)
x2y2 10x3y4

a)
2x2y x
b)
3xy2 xy
c)
6x3y 2x
d)
4ab3 2ac
e)
21x4y3z2 7x5y4z3
f)
x2y2 10x3y4

4.3)

Forkort brøkene dersom det er mulig.

a)
12a 5a
b)
a2bc 4a
c)
a2bc bc
d)
x5 x2
e)
x2 x5
f)
9a9 3a3
g)
a5b4c3 a3b4c5
h)
20a4 4a 2a
i)
7k 5k 8f 4b2
j)
abcdef hgdcba

a)
12a 5a
b)
a2bc 4a
c)
a2bc bc
d)
x5 x2
e)
x2 x5
f)
9a9 3a3
g)
a5b4c3 a3b4c5
h)
20a4 4a 2a
i)
7k 5k 8f 4b2
j)
abcdef hgdcba

4.4)

Regn ut og forkort så mye som mulig.

a)
a b a b
b)
a b b a
c)
2a b b 2a
d)
3x y 4y x
e)
xy y 4y x
f)
a a b
g)
2b 5a b
h)
3x y y
i)
4y 3x y

Du kan finne fasit her.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Ganging og brøk av potenser
Neste oppslagPil som peker til høyre
Brøk med ulik nevner