Ganging og brøk av potenser

I Eksempel 2 på forrige side ser du at du ikke kan trekke sammen leddene a3 og 7a2. Disse potensene er av forskjellig grad, og er derfor ikke av lik bokstavkombinasjon! Du kan altså ikke trekke sammen to potenser selv om de har samme bokstav, så lenge de er av forskjellig grad. Du ser derimot at a2 og 6a2 trekkes sammen til 7a2, det kan gjøres fordi bokstavene er like, og av samme grad.

Under ser du et eksempel hvor du stryker like bokstaver mot hverandre i en brøk.

Eksempel 1

Du skal forkorte 4x3 2x x

Det er mange måter å forkorte dette på, og du skal se på flere regler når du kommer til potensregning.

Du begynner med å trekke sammen teller:

4x3 2x = 4 2 x3 x = 8x4.

Da blir uttrykket

8x4 x = 8 x x x x x = 8x3.

Eksempel 2

Du skal forkorte 4x a 2a x

Du bruker saltoformelen for å forenkle uttrykket og får da

4x a 2a x = 4x a : 2a x = 4x a x 2a = 4x2 2a2 = 2x2 a2 .

4x a 2a x = 4x a : 2a x = 4x a x 2a = 4x2 2a2 = 2x2 a2 .

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!