House of Math-logo

Aktiviteter 3


3.1)

Regn ut og trekk sammen om mulig.

a)
x 2x
b)
2x 3
c)
x 2y
d)
5x x

a)
x 2x
b)
2x 3
c)
x 2y
d)
5x x

3.2)

Regn ut og trekk sammen om mulig.

a)
a + b a + b
b)
a b + 3 a
c)
a + 3 b a + 4 b
d)
x + 2 y y + 4 x y 3 y
e)
x x y + y
f)
x y + x y + x y + x y

a)
a + b a + b
b)
a b + 3 a
c)
a + 3 b a + 4 b
d)
x + 2 y y + 4 x y 3 y
e)
x x y + y
f)
x y + x y + x y + x y

3.3)

Regn ut og trekk sammen om mulig.

a)
2a + a b + 3 + 3b
b)
2a + a2 + 2a2 a
c)
2a a + 2 b 4
d)
c + b b c b + 1
e)
3 b c a a b + b c 2 a b
f)
a2 a + 2 a b a + 2 a3

a)
2a + a b + 3 + 3b
b)
2a + a2 + 2a2 a
c)
2a a + 2 b 4
d)
c + b b c b + 1
e)
3 b c a a b + b c 2 a b
f)
a2 a + 2 a b a + 2 a3

3.4)

Forenkle uttrykket så mye som mulig.

a)
5 4b 3a 20ab + 3ba 10
b)
50a 10 60 10a + 200a
c)
5b 8 4 8a + 50a
d)
50tru + 9 4tr 3u 100t ur

a)
5 4b 3a 20ab + 3ba 10
b)
50a 10 60 10a + 200a
c)
5b 8 4 8a + 50a
d)
50tru + 9 4tr 3u 100t ur

3.5)

Forenkle uttrykket så mye som mulig.

a)
6 x x + 3 t 7 4x2 + 6 5
b)
12a 2a + 3w 3w a a w w
c)
15 3s s 7s2 3 + 9s 5s
d)
k k k + k 2k + 5k
e)
w2 + 3w 5w2 + w3
f)
13n4 4n3 n + n 5n2 5n

a)
6 x x + 3 t 7 4x2 + 6 5
b)
12a 2a + 3w 3w a a w w
c)
15 3s s 7s2 3 + 9s 5s
d)
k k k + k 2k + 5k
e)
w2 + 3w 5w2 + w3
f)
13n4 4n3 n + n 5n2 5n

3.6)

Forenkle uttrykket så mye som mulig.

a)
a2 + 3b + a
b)
2a + 3b + a2 + 4a + 2a2
c)
b + b2 + 2b + 5b
d)
2b + 2b2b3b4
e)
3 + a + 1 + 3a
f)
5 + 2 + 2a + 11 + 3a
g)
2a + 5b + 11 + 17a2b2
h)
4x + 2y + 11x + 3y2

a)
a2 + 3b + a
b)
2a + 3b + a2 + 4a + 2a2
c)
b + b2 + 2b + 5b
d)
2b + 2b2b3b4
e)
3 + a + 1 + 3a
f)
5 + 2 + 2a + 11 + 3a
g)
2a + 5b + 11 + 17a2b2
h)
4x + 2y + 11x + 3y2

3.7)

Regn ut.

a)
2 3x y
b)
y4x 6g 3
c)
7 3 3p
d)
5h 5a 2a
e)
6i 4c 5e
f)
2l 2e 2m 2o 2n
g)
20f 3i l 4m
h)
7t 8e 10a

a)
2 3x y
b)
y4x 6g 3
c)
7 3 3p
d)
5h 5a 2a
e)
6i 4c 5e
f)
2l 2e 2m 2o 2n
g)
20f 3i l 4m
h)
7t 8e 10a

Du kan finne fasit her.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Pluss og minus av potenser
Neste oppslagPil som peker til høyre
Ganging og brøk av potenser