House of Math-logo

Brøktyper

Vi har ulike typer brøk, og nå skal du lære de tre forskjellige typene. Vi har ekte brøk, uekte brøk og blandet tall.

Bootcamps

Vil du se animasjonsvideoer og løse interaktive oppgaver om brøk? Trykk her for å prøve Bootcamps!

Et eksempel på en ekte brøk

En brøk der tallverdien i telleren er mindre enn tallverdien i nevneren, kalles en ekte brøk.

Et eksempel på en uekte brøk

En brøk der tallverdien i telleren er større enn tallverdien i nevneren, kalles en uekte brøk.

Et eksempel på et ekte tall

En uekte brøk kan uttrykkes med et heltall sammen med en brøk. Dette kaller vi blandet tall.

Klarer du å se hvordan du regner om fra blandet tall til uekte brøk?

Du ganger tallet i nevneren med det store tallet. Deretter plusser du på telleren. Dette svaret er telleren i den uekte brøken. Nevneren er den samme:

2 1 4 = 2 4 4 + 1 4 = 8 4 + 1 4 = 8 + 1 4 = 9 4

Klarer du å se hvordan du regner om fra uekte brøk til blandet tall?

Først stiller du spørsmålet: Hvor mange ganger går nevneren opp i telleren? I dette tilfellet er svaret 2 fordi 4 2 = 8. Svaret på gangestykket må bli mindre enn verdien til telleren. Deretter spør du: Når de hele tallene er telt opp, hvor mange deler er det igjen? I dette tilfellet blir svaret 9 8 = 1. Brøken i blandet tall blir 1 4. Utregningen ser slik ut:

9 4 = 4 4 + 4 4 + 1 4 = 1 + 1 + 1 4 = 2 1 4

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!