House of Math-logo

Hvordan løse potenslikninger


Potenslikninger eller andregradslikninger uten førstegradsledd er superartige å løse. Du må ha kontroll på kvadratrøtter for å kunne finne svaret uten hjelpemidler. Du må også ha kontroll på å flytte-bytte og hvordan du skal bli kvitt et tall foran x.

Regel

Potenslikninger

ax2 + b = 0 x = ± b a

Eksempel 1

x2 = 49 x2 = 49 x = ±7

Eksempel 2

2x2 = 98 2x2 2 = 98 2 x2 = 49 x2 = 49 x = ±7

Tenk på dette

Kvadratrot av negativt tall

Hvorfor tror du at vi ikke kan ta kvadratroten av et negativt tall?

Kvadratroten er slik at a2 = a. Alle tall opphøyd i 2 blir et positivt tall siden = +. Det betyr at a2 > 0, selv om a < 0.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Aktiviteter 7
Neste oppslagPil som peker til høyre
Aktiviteter 8