House of Math-logo

Parenteser med bokstaver


Hvis parentesen inneholder bokstaver isteden for tall kan du ikke regne den først slik du så i forrige oppslag, siden du ikke vet hva a + b er. Her finnes det heldigvis en regel du kan bruke.

Regel

Parenteser og bokstaver

c (a + b) = a c + b c

Regelen sier med andre ord: Når du multipliserer med en parentes, skal hvert ledd i parentesen multipliseres med tallet eller bokstaven utenfor parentesen. Her kommer et eksempel.

Eksempel 1

Parenteser og bokstaver

Du skal løse opp parentesen i uttrykket 2 (3 x)

Vanligvis skal du regne ut det som står i parentesen først, men siden du ikke vet hva 3 x er, må du bruke regelen du nettopp så på: 2 (3 x) = 2 3 2 x = 6 2x.

Dermed var parentesen løst opp, og siden du fortsatt ikke vet hva x er, vil det ikke være noe mer å gjøre med dette uttrykket.

Skal du multiplisere to parenteser som inneholder tall med hverandre, regner du først ut det som står inni parentesen. Deretter multipliserer du summene.

Eksempel 2

Parenteser og bokstaver

Du skal regne ut (3 + 5) (3 2)

Dette skrives ofte som (3 + 5)(3 2), der du sløyfer multiplikasjonstegnet. Det betyr ikke at tegnet er borte, bare at det er usynlig:

(3 + 5)(3 2) = 8 1 = 8.

Er det bokstaver i tillegg til tall inneholdt inni de to parentesene, kan du ikke regne de ut slik som du gjorde over. Da finnes det en regel for å løse opp parentesene.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!