House of Math-logo

Aktiviteter 1


1.1)

Skriv om prosentene til brøk med 100 i nevner

a)
25 %
b)
15 %
c)
10 %
d)
1 %
e)
100 %
f)
50 %
g)
60 %
h)
70 %
i)
75 %

a)
25 %
b)
15 %
c)
10 %
d)
1 %
e)
100 %
f)
50 %
g)
60 %
h)
70 %
i)
75 %

1.2)

Skriv om prosentene til enklest mulig brøk etter forkorting

a)
25 %
b)
15 %
c)
10 %
d)
1 %
e)
100 %
f)
50 %
g)
60 %
h)
70 %
i)
75 %

a)
25 %
b)
15 %
c)
10 %
d)
1 %
e)
100 %
f)
50 %
g)
60 %
h)
70 %
i)
75 %

1.3)

Skriv om prosentene til både med brøk med 100 i nevner og til desimaltall

a)
25 %
b)
75 %
c)
10 %
d)
90 %
e)
100 %
f)
0 %
g)
35 %
h)
65 %

a)
25 %
b)
75 %
c)
10 %
d)
90 %
e)
100 %
f)
0 %
g)
35 %
h)
65 %

1.4)

Skriv om promillene til brøk med 1000 i nevner

a)
250
b)
150
c)
10
d)
1
e)
1000
f)
100
g)
600
h)
70
i)
700

a)
250
b)
150
c)
10
d)
1
e)
1000
f)
100
g)
600
h)
70
i)
700

1.5)

Utfør beregningene og forenkle svaret mest mulig. Husk benevningen!

a)
25 % av 200 kr
b)
75 % av 200 kr
c)
10 % av 450 jenter
d)
90 % av 450 jenter
e)
60 % av 1000 kr
f)
40 % av 1000 kr
g)
1 % av 2200 gutter
h)
99 % av 2200 gutter
i)
70 % av 250 kr
j)
30 % av 250 kr
k)
75 % av 300 elever
l)
25 % av 300 elever
m)
25 % av åtte fotballer
n)
75 % av åtte fotballer
o)
100 % av åtte fotballer
p)
0 % av åtte fotballer

a)
25 % av 200 kr
b)
75 % av 200 kr
c)
10 % av 450 jenter
d)
90 % av 450 jenter
e)
60 % av 1000 kr
f)
40 % av 1000 kr
g)
1 % av 2200 gutter
h)
99 % av 2200 gutter
i)
70 % av 250 kr
j)
30 % av 250 kr
k)
75 % av 300 elever
l)
25 % av 300 elever
m)
25 % av åtte fotballer
n)
75 % av åtte fotballer
o)
100 % av åtte fotballer
p)
0 % av åtte fotballer

1.6)

Regn ut summene av to og to delsvar i Aktivitet 1.5)

Ser du et mønster? Du kan finne fasit her.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!