House of Math-logo

Hva er en variabel?

Siden matematikk er et språk, må du lære deg glosene. Når du nå skal lære å jobbe med likninger må du lære deg ordene variabel og flytte/bytte-regelen.

Variabel

Bokstaver i matematikken kaller vi variabler. Årsaken er at verdien til bokstaven kan variere. På forrige side så du at vi fant ulike tallverdier for bokstaven x, altså varierte tallverdien!

I en likning skal høyre side (HS) ALLTID være lik venstre side (VS). Derfor er det slik med likninger at når du gjør noe på den ene siden, må du gjøre det samme på den andre siden. Ellers vil skålvekten komme i ubalanse.

To vekter som illustrerer hvordan en ligning må være balansert.

Men hva vil det si «å gjøre noe» med en likning? Det første du skal lære å gjøre med en likning er flytte/bytte-regelen og å bli kvitt et tall foran x.

Tenk på dette

Formålet med å løse en likning er å finne verdien til x.

Du finner verdien til x ved å få x-en alene på den ene siden av likningen. Flytte/bytte og å bli kvitt tallet foran x er regler du kan bruke for å få x alene.

Mattedama veier et tretall og et ettall mot hverandre

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Hva er en likning?
Neste oppslagPil som peker til høyre
Hvordan løse likninger (flytte-bytte-regelen)