House of Math-logo

Firkanter

Hvis du har fire punkter som henger sammen med fire linjestykker, kalles det en firkant.

Ti forskjellige firkanter

Det finnes mange forskjellige typer firkanter. Noen har like lange kanter, og andre har forskjellige lengder på kantene. Noen firkanter har like store vinkler, mens andre har ulik størrelse på vinklene sine.

Kvadrat, rektangel, parallellogram og rombe

Omkretsen til en firkant finner du ved å måle lengdene av hver kant og legge sammen målene. Husk at vi bruker ordene kant og side om hverandre ved todimensjonale figurer.

Formel

Omkrets av en firkant

Omkrets = side1 + side2 + side3 + side4

Et kvadrat og omkretsen til kvadratet

Eksempel 1

Finn omkretsen av denne firkanten:

Eksempel på beregning av omkretsen av en firkant

Du bruker formelen over og setter inn tallene: O = side1 + side2 + side3 + side4 = 4cm + 5cm + 7cm + 9cm = 25cm

Teller du opp alle vinklene til en firkantet og legger de sammen vil svaret alltid bli lik 360°.

Regel

Vinkelsummen av en firkant er 360°.

Mattebanken

Vil du gjøre oppgaver om firkanter? Prøv Mattebanken!

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Neste oppslagPil som peker til høyre
Omkrets og areal av kvadrat