House of Math-logo

Omkrets og areal av kvadrat

Nå skal du se på en annen type firkant, kvadratet. Det som kjennetegner kvadratet, er at alle vinklene er 90°, og alle sidene er like lange. Siden alle vinklene er 90° blir kvadratet et spesielt tilfelle av et rektangel.

Omkretsen av et kvadrat

Når du skal regne ut omkretsen av et kvadrat, trenger du bare å vite lengden til den ene siden. Fordi alle sidene er like lange, ganger du bare lengden av den ene siden med 4.

Formel

Omkretsen av et kvadrat

O = 4 side = 4 s

Et kvadrat og omkretsen til kvadratet

Eksempel 1

Regn ut omkretsen av kvadratet

Eksempel på beregning av omkretsen til et kvadrat

Vi regner ut omkretsen etter formelen:

O = 4 3cm = 12cm

Arealet av et kvadrat

Når du skal regne arealet til et kvadrat, ganger du lengden med bredden. Siden lengden og bredden er like lange i kvadratet, ganger du bare sidelengden med seg selv.

Formel

Arealet av et kvadrat

A = side side = s s

Et kvadrat og arealet til kvadratet

Eksempel 2

Finn arealet av kvadratet

Eksempel på beregning av arealet til et kvadrat

Arealet av kvadratet er lik

A = 4cm 4cm = 16cm2

Arealet av kvadratet er 16 cm2.

Mattedama jobber med oppgaver

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Neste oppslagPil som peker til høyre
Omkrets og areal av rektangel