House of Math-logo

Polyedre


Du skal her lære deg å kjenne igjen et polyeder. Da må du vite hvilke egenskaper et polyeder har. Et polyeder er en figur i tre dimensjoner. Figuren er satt sammen av flater som består av mangekanter.

Det finnes fem polyedre som kalles de platonske legemer. De er oppkalt etter en av historiens fremste filosofer, Platon (428 f.Kr–348 f.Kr). Han fant at dersom du setter sammen like regulære mangekanter, kan du kun bygge et tetraeder (trekantpyramide), en kube (terning), et oktaeder (åtte sider), et dodekaeder (12 sider) eller et ikosaeder (20 sider). Men du klarer ikke lage noen andre polyedre. Disse figurene ser ut som dette:

Tetraeder, Oktaeder, Ikosaeder, Kube og Dodekaeder

Regel

Et polyeder er en tredimensjonal figur som er satt sammen av mangekanter. Dersom du bare bruker én type mangekant har du et platonsk legeme.

Platonske legemer er satt sammen av én type mangekant. Hvis du har en tredimensjonal figur som er satt sammen av mangekanter kalles dette et polyeder. Under ser du et polyeder som er satt sammen av trekanter og kvadrater, og en fotball som er satt sammen av femkanter og sekskanter. Har du noen gang tenkt på at fotballen er et polyeder?

Mattedama spiller med tolvkantet fotball

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Neste oppslagPil som peker til høyre
Volum og overflateareal til vanlige romfigurer