House of Math-logo

Vinkelpar (Topp-, komplement- og supplementvinkler)

Du skal nå lære om toppvinkler, nabovinkler, samsvarende vinkler, komplementvinkler og supplementvinkler.

Toppvinkler

Når to linjer skjærer hverandre, dannes det fire vinkler, der to og to er like store. De vinklene som er like store, kalles toppvinkler.

Toppvinkler til to kryssende linjer

Nabovinkler

Når to vinkler har samme toppunkt og et vinkelben felles, kaller vi dem nabovinkler.

Nabovinkler til tre linjer

Samsvarende vinkler

En linje som krysser to parallelle linjer, skaper to kryss og åtte vinkler. For hver vinkel i hvert kryss finnes det en tilsvarende vinkel i det andre krysset med samme størrelse. Disse vinkelparene er samsvarende og kalles samsvarende vinkler.

Samsvarende vinkler

Komplementvinkler

Når to vinkler til sammen er 90°, kalles de komplementvinkler.

Komplementvinkler

Supplementvinkler

Når to vinkler til sammen er 180°, kalles de supplementvinkler.

Supplementvinkler

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Hva er en vinkel?
Neste oppslagPil som peker til høyre
To vinkler med parvis vinkelrette vinkelbein