House of Math-logo

Øyehøydeperspektiv med ett forsvinningspunkt

Her skal du lære en oppskrift på hvordan du kan tegne en perspektivtegning med ett forsvinningspunkt i øyehøydeperspektiv. Øyehøydeperspektiv er å se verden på høyde med deg selv. Nedenfor ser du bilder som steg for steg illustrerer punktene i oppskriften nedenfor.

Ta frem et ark og prøv på egenhånd – les oppskriften nøye. Det kan lønne seg å bruke forskjellige farger, dersom du har det tilgjengelig. Etter at du har fått det til, kan du forsøke å tegne den samme tegningen uten hjelp fra dette oppslaget.

Regel

Slik tegner du øyehøydeperspektiv

1.
Tegn en horisontlinje midt på arket ditt.
2.
Tegn så et forsvinningspunkt på denne horisontlinjen. Dette punktet tegner du som en prikk et sted på linjen.
3.
Tegn et rektangel midt på horisontlinjen.
4.
Trekk rette linjer fra hjørnene av rektangelet til forsvinningspunktet.
5.
Tegn et rektangel innenfor det første rektangelet du tegnet. Det andre rektangelet er mindre enn det første, og hjørnene skal ligge på linjene du tegnet til forsvinningspunktet.
6.
For å fremheve boksen tegner du strekene i boksen hardere. Strekene du skal markere, er de som går mellom hjørnene i de to rektanglene, og de som går mellom hjørnene i samme rektangel.

Steg 1, 2 og 3:

Perspektivtegning med steg

Steg 4:

Perspektivtegning med steg

Steg 5:

Perspektivtegning med steg

Steg 6:

Perspektivtegning med steg

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!