House of Math-logo

Trigonometriske funksjoner

Trigonometriske funksjoner brukes blant annet til modeller for periodiske fenomener som temperatursvingninger, planetenes bane rundt solen og rytmen til hjertet. Det å ha kjennskap til trigonometriske modeller gir en verdifull forståelse av slike fenomener.

De tre trigonometriske funksjonene du skal lære er sinus ( sin x), cosinus ( cos x) og tangens ( tan x). Her er bilder av hvordan grafene ser ut. Legg merke til at sinus og cosinus har samme fasong, men at den ene er forflyttet i forhold til den andre.


Sinusfunksjon i koordinatsystem

(a) sin x

Cosinusfunksjon i koordinatsystem

(b) cos x

Tangensfunksjon i koordinatsystem

(c) tan x


Perioden til sin x og cos x er 2π (360°), mens tan x har periode π (180°).

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Neste oppslagPil som peker til høyre
Harmoniske svingninger