House of Math-logo

Disjunkte hendelser

Teori

Disjunkte hendelser

Disjunkte hendelser er hendelser som ikke har noen felles elementer. A og B er disjunkte hendelser dersom snittet av mengdene er tomt. Matematisk skrives dette

P (A B) = 0  fordi A B = ingen elementer

P (A B) = 0 fordi A B = ingen elementer

Hendelsene A og B, og deres disjunkte utfall

Eksempel 1

Du kaster en terning. La A være den sammensatte hendelsen definert som «flere enn 4 øyne», A = {5, 6}, og B være «færre enn 3 øyne», B = {1, 2}. Snittet mellom A og B er dermed den tomme mengden siden de ikke har noen felles utfall.

Den tomme mengde skriver du med symbolet .

NB! Komplementære utfall er alltid disjunkte, fordi en hendelse kan ikke både skje og ikke skje samtidig.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Mengdenotasjon
Neste oppslagPil som peker til høyre
Komplementære hendelser