House of Math-logo

Histogram

Et histogram likner på et søylediagram. Forskjellen er at du har klasser langs x-aksen, at søylene ligger helt inntil hverandre og at du må regne ut histogramhøydene basert på frekvens og klassebredde. Når intervallene i histogrammet ikke er like lange, vil arealene av rektanglene tilsvare frekvensene for klassene. Når klassebreddene i histogrammet er like store, er høyden (h) av rektanglene proporsjonal med frekvensen.

Teori

Frekvens ved ulik klassebredde

f = frekvens

k = klassebredde

h = histogramhøyde

f = k h h = f k

Eksempel 1

Trine måler hvor fort biler kjører i en 50-sone og lager følgende frekvenstabell:Fart (km/t) Antall biler


[0, 20 3


[20, 50 15


[50, 75 10


Lag et histogram som viser oversikten i tabellen.

Siden klassene ikke har samme bredde må du først regne ut klassebreddene. 20 0 = 20 50 20 = 30 75 50 = 25

Så må du dele frekvensene på klassebreddene for å finne histogramhøydene: 3 20 = 0,15 15 30 = 0,5 10 25 = 0,4

Nå kan du lage følgende histogram:

Histogram over bilers hastighet

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!