House of Math-logo

Sektordiagram

Et sektordiagram (kakediagram) tegnes som en sirkel. Hele kaken utgjør alle observasjonene, slik at hele arealet av kaken er 100 %. Det er 360° i en sirkel. Da vet du at 100 % er lik 360°. Et kakestykke av hele kaken (hele sirkelen) kalles en sirkelsektor, slik at hver farge representerer en sirkelsektor.

Tabell over spillresultater

Tabellen viser hvor mange som liker de forskjellige spillene best i en klasse.

Informasjonen kan tegnes ved hjelp av et sektordiagram, slik du ser her:

Sektordiagram over spillresultater

Regel

Størrelsen på en sirkelsektor er lik

antall observasjoner totalt antall observasjoner 360°

Eksempel 1

Du skal lage et sektordiagram over middagsvanene til folk: Tre spiser sushi, seks spiser kjøttkaker, tolv spiser pizza, 15 spiser fiskeboller, seks spiser biff, og 18 spiser grøt.

Først lager du et sektordiagram. Når du skal gjøre dette for hånd, bør du ta med fire kolonner og organisere informasjonen som i tabellen under. Du bruker formelen over til å finne hvor mange grader hver sirkelsektor skal være. Du finner antall grader ved å gange den relative frekvensen med 360°. I tabellen er dette gjort i to steg. For å finne den relative frekvensen deler du antallet på summen. Du finner prosenten for hvert alternativ ved å gange relativ frekvens med 100 %.

Tabell over middagsretter

Nå kan du ta frem passer, linjal og gradskive og tegne sektordiagrammet. Husk at du for hver sektor må flytte gradskiva til ytterst på siste sirkelsektor, slik at sirkelsektorene ikke havner oppå hverandre, men ved siden av hverandre.

Sektordiagram over middagsretter

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Søylediagram
Neste oppslagPil som peker til høyre
Linjediagram