House of Math-logo

Typetall

Typetall er et sentralmål. Typetallet forteller deg hvilket tall eller ting du har flest ganger, altså den mest «typiske» observasjonen. Dersom du har en frekvenstabell, er typetallet den observasjonen som går igjen flest ganger. Dersom du ser på et søylediagram er typetallet den kategorien eller tallet med høyest søyle. I sektordiagrammet er typetallet det største kakestykket.

Eksempel 1

Du spør 10 studenter i klassen din hvor mye penger de har, og får følgende svar i kroner:

2 5 8 8 9 11 35 48 56 101

2 5 8 8 9 11 35 48 56 101

Finn typetallet.

Her ser du at bare ett tall går igjen flere ganger, nemlig tallet 8. Det vil si at i dette eksempelet er typetallet 8 kroner.

Eksempel 2

På en kassehopptest skal alle elevene i klassen se hvor mange kasser de klarer å hoppe over. Her er de ulike resultatene:

3, 5, 4, 2, 3, 3, 5, 5, 3, 5, 5, 4, 3, 2, 2

3, 5, 4, 2, 3, 3, 5, 5, 3, 5, 5, 4, 3, 2, 2

Hva er typetallet?

Først finner du hvor mange ulike resultater det er. Du teller og finner at det er 15 resultater, altså var 15 elever med på kassehopp. Av disse hoppet tre elever over 2 kasser, fem elever hoppet over 3 kasser, to elever hoppet over 4 kasser og fem elever hoppet over 5 kasser.

I dette tilfellet har du to typetall, nemlig 3 og 5, siden de har flest og like mange observasjoner.

Merk at typetallet ikke trenger være et tall. Det kan være et klesplagg, en matrett eller andre ting. Typetallet er den observasjonen som går igjen flest ganger. Når et søylediagram har flere søyler som er høyest, eller et sektordiagram har flere kakestykker som er størst, er alle kategoriene typetallet.

Eksempel 3

Se på sektordiagrammet nedenfor. Hvilken kategori hører typetallet til?

Sektordiagram over ulike mobiltelefoner

Den største sektoren er HTC. Dermed er HTC kategorien til typetallet.

Eksempel 4

Se på søylediagrammet nedenfor. Hvilken kategori hører typetallet til?

Søylediagram over klesplagg

Den høyeste søylen er genser. Dermed er genser kategorien til typetallet.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!