House of Math-logo

Fra prosent til brøk og desimaltall


Prosent henger nøye sammen med brøkregning, siden de begge er måter å uttrykke andeler av noe på. Du må kunne regne om fra prosent til brøk og videre til desimaltall, men også fra desimaltall til brøk til prosent.

Regel

Prosent brøk desimaltall

a% = a 100

der du finner desimaltallet ved å regne ut a : 100.

Du kan altså bytte prosenttegnet med brøken 1 100 når du regner. Siden det er snakk om hundredeler, skriver du det som desimaltall ved å bruke tidelsplassen og hundredelsplassen. Slik som dette:

7% = 7 1 100 = 7 100 = 0,07

Eksempel 1

Skriv 25% som brøk og desimaltall

25% = 25 1 100 = 25 100 = 25 : 5 100 : 5 = 5 20 = 5 : 5 20 : 5 = 1 4 25% = 25 1 100 = 25 100 = 0,25

Eksempel 2

Skriv 75% som brøk og desimaltall

75% = 75 1 100 = 75 100 = 75 : 25 100 : 25 = 3 4 75% = 75 1 100 = 75 100 = 0,75

Eksempel 3

Skriv 20% som brøk og desimaltall

20% = 20 1 100 = 20 100 = 20 : 20 100 : 20 = 1 5 20% = 20 1 100 = 20 100 = 0,20 = 0,2

Eksempel 4

Skriv 80% som brøk og desimaltall

80% = 80 1 100 = 80 100 = 80 : 20 100 : 20 = 4 5 80% = 80 1 100 = 80 100 = 0,80 = 0,8

Eksempel 5

Skriv 10% som brøk og desimaltall

10% = 10 1 100 = 10 100 = 10 : 10 100 : 10 = 1 10 10% = 10 1 100 = 10 100 = 0,10 = 0,1

Eksempel 6

Skriv 37% som brøk og desimaltall

37% = 37 1 100 = 37 100 37% = 37 1 100 = 37 100 = 0,37

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!