House of Math-logo

Døgn og uker

Et døgn er bygget opp av 24 timer. Ett døgn har passert når klokka med visere har gått rundt to ganger, eller når den digitale klokka har telt fra 00 : 00 til og med 23 : 59. Hver gang klokka slår tolv om natten, begynner et nytt døgn.

Hva er forskjellen på et døgn og en dag? Vi bruker dag om tiden der solen er oppe, og natt om tiden der solen er nede. Et døgn er samlebetegnelsen på dette, altså både dag og natt sammen. Til daglig bruker vi ordene dag og døgn litt om hverandre. Med litt trening lærer du deg når vi faktisk mener et døgn, og når vi mener en dag.

Når du setter sju døgn etter hverandre, får du en ny enhet som vi kaller uke. Døgnene som uken er bygget opp av, kaller vi dager, og de har hvert sitt navn.

Syv døgn utgjør en uke

De sju dagene som uken er bygget opp av, heter:

  • Den 1. dagen i uken heter: MANDAG

  • Den 2. dagen i uken heter: TIRSDAG

  • Den 3. dagen i uken heter: ONSDAG

  • Den 4. dagen i uken heter: TORSDAG

  • Den 5. dagen i uken heter: FREDAG

  • Den 6. dagen i uken heter: LØRDAG

  • Den 7. dagen i uken heter: SØNDAG

Mandag er den første dagen i uken. De fem første dagene kaller vi hverdager. Hverdagene er dermed mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. De to siste dagene i uken, lørdag og søndag, kaller vi helg.

Fredagen er en litt spesiell dag. Helgen begynner når du er ferdig med skolen på fredager. Helgen varer derfor fra skoleslutt på fredag til sengetid på søndag.

Uken delt opp i hverdag og helg

Tenk på dette

Jeg synes at du skal lære deg alle dagene på rams. Tenk gjerne på en melodi du kan sette til, slik at du kan synge dem:

mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag

Eksempel 1

Hvor mange dager er det i tre uker?

3 uker = (3 7) dager = 21 dager

Det er altså 21 dager i tre uker.

Eksempel 2

Hvor mange uker og dager er 18 dager?

18 dager = (18 : 7) dager = 2,57 uker  (0,57 7) dager = 4 dager

Det er altså 2 uker og 4 dager i 18 dager.

Mattebanken

Vil du gjøre kalenderoppgaver? Prøv Mattebanken!

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!