House of Math-logo

Blandingsforhold


Blandingsforhold er et eget type forhold og sammenlikner to størrelser. Rekkefølgen er veldig viktig. Hvis du skal ha et blandingsforhold mellom ublandet saft og vann, så er ikke det det samme som blandingsforholdet mellom vann og ublandet saft. Du skriver blandingsforhold med kolon og ikke som brøk. Skal du blande ublandet saft og vann i forholdet 1 til 4, så skriver du

1 : 4

Du må se på teksten i setningen før blandingsforholdet for å se hva som det er 1 av og hva det er 4 av.

Regel

Blandingsforhold

Blandingsforholdet mellom A og B:

x : y

betyr x deler av A og y deler av B.

Siden blandingsforhold bare sier noe om hvor mange deler du trenger fra hver ting, så må du legge de sammen for å få totalen. Et blandingsforhold 1 : 4 har 1 del ublandet saft og 4 deler vann og er 1 + 4 = 5 deler tilsammen, hvor alle delene er like store.

Eksempel 1

Du har ublandet saft og vann som skal blandes i forholdet 1 : 4. Hvor mye vann trenger du dersom du har 2dL ublandet saft?

Du ser på blandingsforholdet først. Det skal være fire ganger så mye vann som saft. Siden du har 2 dL med ublandet saft trenger du

2dL 4 = 8dL

med vann. Tilsammen blir det da

2dL + 8dL = 10dL = 1L

med ferdigblandet saft.

Eksempel 2

Ola skal blande olje og bensin som drivstoff til motorsaga si. Han skal blande i forhold 1 : 25. Hvor mye olje trenger han hvis han har 5L bensin?

Siden det skal være 25 ganger mindre olje enn bensin, kan det være lurt å gjøre om til dL først. Ola har 5L = 50dL bensin.

50dL 25 = 2dL

Ola trenger da 2 dL med olje til blandingen.

Eksempel 3

Du skal blande lysegul maling. Du har gul og hvit og blander tilsammen 14dL i forholdet 2 : 5. oppdager du at du burde ha blandet i forholdet 3 : 5. Hva kan du gjøre for å fikse blandingen?

Du blandet i forholdet 2 : 5. Det betyr at det er 7 deler tilsammen. Det var 14 dL med maling, så det blir 14 7 = 2dL per del. Hvis du da tilsetter 2 dL mer gulmaling vil du ha 1 + 7 = 8 deler tilsammen, hvor 3 er gul og 5 er hvit slik at forholdet blir 3 : 5 slik du ville ha.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Forholdet mellom to tall