House of Math-logo

Amerikanske enheter for tetthet

Dette oppslaget brukes amerikanske måleenheter. Det er vanligere å bruke det metriske systemet når du måler tetthet. Klikk her for det metriske systemet.

Vi velger å bruke lb/ft3 for denne siden.

Massetetthet er et tema du kjenner igjen fra naturfagsklassen. Tettheten til et stoff sier noe om hvor kompakt et stoff er. Dette betyr at du kan ha to objekter som har samme størrelse (volum), men på grunn av forskjellige tettheter, vil det ene objektet veie mer (ha større masse) enn det andre. Massetetthet er gitt ved masse (m) delt på volum (V ). Symbolet for massetetthet er den greske bokstaven ρ (rho).

Regel

Massetetthet: masse per volum

ρ = m V

Blad og jern på en vekt

Eksempel 1

Jern har tetthet ρ = 7,88lb/ft3. En jernkanonkule har et volum 1800ft3. Hva veier kanonkulen?

Sett inn i formelen og løs for m: ρ = m V m = ρ V = 7,88lb/ft3 1800ft3 = 14184lb = 7,092 short ton

Vann har en massetetthet lik 62,4lb/ft3. Hvis et objekt har lavere tetthet enn vann vil den flyte på vannet. Men hvis et objekt har høyere massetetthet enn vann vil den synke.

Eksempel 2

En planke veier 1lb, og har volumet 600in3. Vil planken flyte vannet?

Først, sørg for at enhetene er de samme. Siden en fot er 16 tommer, er

1ft3 = 16 16 16 = 1728in3.

Så du må dele in3-verdien på 1728:

600in3 = 600 1728ft3 0,347ft3

Planken har tetthet

ρ = m V = 1lb 0,347ft3 2,857lb/ft3.

Planken har en mye lavere tetthet enn vann, og vil dermed flyte.

Eksempel 3

To gullbarrer

Ida har funnet to barrer i en skjult hytte. De er gullfargede, og Ida lurer på om hun har funnet ekte gullbarrer, eller hvis de bare er malt på utsiden. Hun har veid og målt volumet på en av barrene. Den veide 26,5lb, og hadde et volum på omtrent 0,022ft3. Ida har funnet ut at massetettheten til gull er rundt 1206,11lb/ft3. Er det en ekte gullbarre?

ρ = m V = 26,54lb 0,022ft3 1206,37lb/ft3 1206,11lb/ft3 Alt tyder på at Idas barre er laget av gull.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Amerikanske enheter for vekt
Neste oppslagPil som peker til høyre
Temperaturer (Fahrenheit)