House of Math-logo

Hva er massetetthet?

Klikk her for det amerikanske systemet.

Massetetthet er et tema du kanskje kjenner igjen fra naturfagstimen. Massetettheten til et stoff sier noe om hvor kompakt et stoff er. Det betyr at du kan ha to gjenstander som er like i størrelse (volum), men på grunn av ulik tetthet vil den ene gjenstanden veie mer (ha større masse) enn den andre. Massetetthet er gitt ved masse (m) delt på volum (V ). Symbolet for massetetthet er den greske bokstaven ρ (rho).

Regel

Massetetthet: Masse per volum

ρ = m V

Blad og jern målt opp mot hverandre

Eksempel 1

Jern har massetetthet ρ = 7,88g/cm3. En kanonkule i jern har volum 1800cm3. Hva veier kanonkulen?

Sett inn i formelen og løs for m: ρ = m V m = ρ V = 7,88g/cm3 1800cm3 = 14184g 14kg

Massetetthet måles i kg/m3, men det er også mange andre enheter som brukes. En enhet du kanskje har sett tidligere, er g/cm3. Vann har nemlig massetetthet lik 1g/cm3. Dersom en gjenstand har mindre massetetthet enn vann, vil den flyte på vannet. Men om en gjenstand har større massetetthet enn vann, vil den synke.

Eksempel 2

En planke veier 1500g, og har volum 2,75dm3. Vil planken flyte i vannet?

Først må du passe på at enhetene er like:

2,75dm3 = (2, 75 103)cm3 = 2750cm3

Planken har massetetthet

ρ = m V = 1500g 2750cm3 0,55g/cm3

Planken har mye lavere massetetthet enn vann, og vil dermed flyte.

Eksempel 3

To gullbarer

Ida har funnet to barrer på en bortgjemt hytte. De er gullfargede, og Ida lurer på om hun har funnet ekte gullbarrer, eller om de kun er malt på utsiden. Hun har veid og målt volumet av én av barrene. Den veide 12kg = 12000g, og hadde et volum på ca. 622cm3. Ida har funnet ut at massetettheten til gull er 19,3g/cm3. Er det en ekte gullbarre?

ρ = m V = 12000g 622cm3 19,29g/cm3 19,3g/cm3 Alt tyder på at Idas barre er laget av gull.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Neste oppslagPil som peker til høyre
Temperaturer (Celsius)