House of Math-logo

Regning med amerikanske måleenheter

Dette oppslaget bruker amerikanske måleenheter. Klikk her for det metriske systemet.

Her blir du gitt noen eksempler på hva som skjer når du ganger tall med ulike måleenheter.

Eksempel 1

Et rom er 3ft bredt og 4ft høyt. Hvor mange kvadratmeter er rommet?

3ft 4ft = 3 4 ft ft = 12ft2

Basseng med saft til bursdagsselskap

Eksempel 2

Du har bursdagsfeiring og vil servere saft fra et lite oppblåsbart basseng i hagen. Du fyller bassenget med 80,5pt saft. Hvor mange cups med saft er det?

80,5pt = (80.5 2)cups = 161cups Dermed har du 161 cups med saft til gjestene dine.

Eksempel 3

Hva er volumet av en kubisk beholder med 6ft lange sider? Oppgi svaret ditt i gallons (gal).

Først må du finne volumet av beholderen. Den finner du ved å gange lengde, bredde og høyde, altså: V = l b h. Dermed blir utregningen slik: V = 6ft 6ft 6ft = 6 6 6 ft ft ft = 216ft3

Nå må du omregne til gallons. Merk deg at 1 ft3 er nøyaktig likt med 7,48 gal. 216ft3 = 125 7,48gal = 1615,68gal

Volumet av beholderen er derfor 1615,68 gallons.

Du kommer til å oppleve situasjoner med sammensatte enheter, altså når to forskjellige måleenheter blir brukt i én måling. For eksempel, enheten for fart er en sammensatt enhet som består av miles og timer (mph).

Eksempel 4

En bilist kjører 70 miles 1,5 timer. Hvor fort kjører han i gjennomsnitt per time?

I denne oppgaven må du vite formelen for vei, fart og tid:

s = v t.

Siden du skal finne farten må du først løse formelen for v: s = v t s t = v t t v = s t = 70mi 1,5t 46,7mph

Dermed kjørte bilisten i gjennomsnitt 46,7 mph.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Temperaturer (Fahrenheit)