Vei, fart og tid

Vi bruker s for vei, v for fart og t for tid. Årsaken til dette er at forkortelsene er fra engelsk: s = vei (stretch), v = fart (velocity) og t = tid (time).

Tenk på dette

HUSkeregelen

Tenk på et hus med sengen s på loftet og TV-en t og v i stua.

Hold fingeren din over den enheten du vil regne ut, for eksempel tid t. Da står det igjen en s oppe og en v nede, så du har t = s v.

Huskeregelen for vei, fart og tid

Regel

Vei, fart, tid HUSkeregel

s = t vt = s vv = s t

Regel

Enheter for vei, fart og tid

Vei: meter m eller kilometer km,

Tid: sekunder s eller timer t

Fart måles i km/t (kilometer i timen) eller m/s (meter per sekund).

Enhetene for fart blir dermed:

km/t = kilometer per time m/s = meter per sekund

Omregning fra m/s til km/t og tilbake

km/t = m/s 3,6 m/s = km/t : 3,6

km/t = m/s 3,6m/s = km/t : 3,6

Husk at vei er det samme som strekning. Altså hvor langt du har beveget deg.

Eksempel 1

En bil kjører i 80km/t. Hvor lang tid tar det før den har kjørt 470km?

t = s v = 470km 80km/t = 5,875t Nå må du bruke klokkeregning til å finne timer, minutter og sekunder.

Av svaret ser du at det er 5 hele timer. For å finne antall minutter ganger du desimalen med 60. Da får du

0,875 60 = 52,5

Så finner du antall sekunder.

0,5 60 = 30

Det tar altså 5 timer, 52 minutter og 30 sekunder å kjøre 470 km i 80 km/t.

Eksempel 2

Et fly flyr i 250m/s. Hvor langt har det flydd etter 3 timer?

250m/s 3,6 = 900km/t s = v t = 900km/t 3t = 2700km Flyet har altså flydd 2700 km på 3 timer.

Eksempel 3

Usain Bolt løp 100 meter 9,58 sekunder i 2009. Hvor fort løp han i gjennomsnitt i m/s og km/t?

v = s t = 100m 9,58s 10,44m/s = (10,44 3,6)km/t 37,58km/t Han løp altså 10,44 m/si gjennomsnitt, som er tilnærmet lik 37,58 km/t!

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!