House of Math-logo

Målestokk


Målestokk er verktøyet du bruker når du for eksempel skal se på kart. For at et kart skal ha noen hensikt, må det være skalert ned. Det må få plass på et ark eller på PC-skjermen din.

Målestokk skrives for eksempel slik: 1 : 10000. Her vil 1 cm på kartet eller tegningen tilsvare 10000 cm i virkeligheten. Altså sier det første tallet noe om det du måler på kartet, mens det andre tallet sier hvor mye det er i virkeligheten.

Kart med målestokk 1:10000

Målestokk kan også virke andre veien, altså gjøre ting større. Dette gjøres noen ganger med arbeidstegninger. For eksempel kan vi skrive målestokken slik: 100 : 1. Her vil 100 cm på tegningen tilsvare 1 cm i virkeligheten. Kan du tenke deg ting du kan tegne med arbeidstegninger? Det kan for eksempel være delene inni en iPhone, et rom i et hus eller en bil.

Mattedama med globus

Eksempel 1

et kart er det 9cm mellom hjemmet og skolen. Målestokken er 1 : 50000. Hvor langt er det i virkeligheten?

9cm 50000 = 450000cm = (450000 : 100)m = 4500m = (4500 : 1000)km = 4,5km Det er altså 4,5 km mellom hjemmet og skolen.

Eksempel 2

et kart er det 6cm mellom Bergen og Oslo. I virkeligheten er det 300km mellom byene. Hvilken målestokk er brukt kartet?

Først må du finne hvor mange centimeter 300 km er: 300km = (300 1000)m = 300000m = (300000 100)cm = 30000000cm

6 cm på kartet tilsvarer 30000000 cm i virkeligheten. Da kan du skrive det på denne måten: 6 : 30000000 6 6 : 30000000 6 1 : 5000000

Målestokken er altså 1 : 5000000.

Eksempel 3

En globus har radius 20cm. Radiusen til jorden er ca. 6371km. Hvilken målestokk er globusen laget etter?

Først må du finne hvor mange centimeter 6371 km er: 6371km = (6371 1000)m = 6371000m = (6371000 100)cm = 637100000cm

Altså 20 cm på globusen tilsvarer 637100000 cm i virkeligheten. Da kan du skrive det på denne måten: 20 : 637100000 20 20 : 637100000 20 1 : 31855000

Målestokken er altså 1 : 31855000.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Neste oppslagPil som peker til høyre
Målestokk (Arbeidstegning)