House of Math-logo

Absolutt og relativ målusikkerhet


At måling har en viss usikkerhet/unøyaktighet skyldes mange ulike faktorer: Hva du måler, måleinstrumentet, hvem som måler og omgivelsene er noen av elementene som påvirker målingen.

Teori

Absolutt usikkerhet

Absolutt usikkerhet er tallverdien som skal legges til og trekkes fra målingen for å finne nøyaktighetsintervallet:

måling ±absolutt usikkerhet

Intervall for måling (nøyaktighetsintervall):

nedre grense,øvre grense ,

der

nedre grense = måling absolutt usikkerhet, øvre grense = måling + absolutt usikkerhet.

nedre grense = måling absolutt usikkerhet øvre grense = måling + absolutt usikkerhet

Formel

Relativ usikkerhet

Den relative usikkerheten er et prosenttall og formelen er denne:

relativ usikkerhet = absolutt usikkerhet måling 100%

relativ usikkerhet = absolutt usikkerhet måling 100%

Eksempel 1

Vekten til et frimerke blir anslått til

1,10 ±0,02g.

Hva er intervallet for målingen og hva er den relative usikkerheten?

Den absolutte usikkerheten er 0,02. Intervallet er dermed gitt ved nedre grense = 1,10 0,02 = 1,08, øvre grense = 1,10 + 0,02 = 1,12.

Dette gir målingsintervallet

1,08, 1,12 .

Den relative usikkerheten blir

relativ usikkerhet = 0,02g 1,10g = 0,0182 = 1,82%.

relativ usikkerhet = 0,02g 1,10g = 0,0182 = 1,82%.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!