Regnskap (Regneark)

Der budsjettet sier noe om det som kommer til å skje, forteller regnskapet hva som faktisk har skjedd. Du setter opp et regneark på lik linje med et budsjett. Eneste forskjellen er at i regnearket skriver du ned de inntektene som faktisk har kommet, og de utgiftene som faktisk har inntruffet.

Et regnskap har større konsekvenser enn et budsjett fordi tallene i regnskapet gir et bilde av virkeligheten. Budsjettet sier bare noe om hva du ønsker skal skje.

Dersom regnskapet viser at du har større inntekter enn utgifter, har du faktisk penger til overs som du kan disponere til forbruk eller sparing. Dette er positivt, og du kan fortsette den livsstilen du har.

Dersom regnskapet viser at du har lavere inntekter enn utgifter, er du i trøbbel. Da vil du gå med underskudd, og du vil mangle penger til å betale for deg. Det er veldig alvorlig. Hvis du opplever underskudd, må du ta grep. For å dekke opp underskuddet må du ta fra sparepengene dine eller låne penger. I tillegg må du enten endre livsstil eller skaffe deg en jobb som gjør at du tjener mer penger.

Eksempel 1

Mike Ross skal nå lage et regnskap over hvordan det gikk med økonomien den siste måneden. Han hadde følgende inntekter og utgifter:

Oversikt over innteker og utgifter

Hjelp Mike Ross med å lage et månedsregnskap. Hva ville du anbefalt at han gjør for å rette opp underskuddet?

Månedsregnskap for Mike Ross

Månedsregnskap for Mike Ross med formler brukt i beregningene

Inntektene fra lån og stipend er mye lavere enn han trodde. Han må derfor justere budsjettet sitt, ellers har han ikke nok penger hver måned. I tillegg kunne det lønne seg å be om ytterligere $1000 i støtte per måned fra Pearson Specter Litt. Dersom dette ikke dekket forbruket, ville jeg anbefalt at han får økt inntektene fra konsulentjobben sin for Harvey.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!