House of Math-logo

Delemetoden eksempler

I denne delen har jeg valgt å ta med noen ekstra eksempler på delemetoden. Det kan være greit å se hva som skjer når ting ikke går opp, eller når resten er for liten. Kos deg med disse delestykkene.

Eksempel 1

Regn ut 42 : 4 og 79 : 3

42 : 4 = 10,5 løst ved å bruke delemetoden.     79 : 3 = 26,3 løst ved å bruke  delemetoden.

I høyre eksempel ser du at jeg plutselig stopper utregningen selv om det står et 1-tall som rest. Grunnen til dette er at jeg vil fortsette å få 3-tall på desimalplassene i svaret siden resten er 1. Regelen på forrige side sier jo at jeg hele tiden skal legge til 0. Da må jeg igjen svare på hva jeg må gange med, dette blir igjen 3. Igjen får jeg 10 9 og er tilbake til en rest lik 1.

Tenk på dette

Kan denne delemetoden brukes når du har fått oppgitt en brøk?

Svaret er ja! Siden delemetoden og brøker er to ulike måter å skrive et delestykke på, kan du bruke fremgangsmåtene om hverandre. Om du sitter fast med en brøk, så prøv delemetoden, den fungerer uansett.

Eksempel 2

Regn ut 623 : 13 og 428 : 5

623 : 13 = 47,92 løst ved å bruke delemetoden.     428 : 5 = 85,6 løst ved å  bruke delemetoden.

I det venstre eksempelet i boksen ovenfor har jeg avsluttet utregningen, selv om det er 4 i rest. I skoleoppgaver får du beskjed om hvor mange desimaler du skal ta med, før du avslutter regningen. I denne oppgaven valgte jeg to desimaler.

Eksempel 3

Regn ut 525 : 3 og 1575 : 15

525 : 3 = 175 løst ved å bruke delemetoden.     1575 : 15 = 105 løst ved å  bruke delemetoden.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!