House of Math-logo

Delemetoden (Oppskrift på å dele tall)

Her skal vi se på hvordan du deler tall som ikke er i gangetabellen.

Divisjon er det motsatte av ganging. Sammenhengen mellom divisjon og multiplikasjon er den samme som mellom addisjon og subtraksjon. Den ene rydder opp i hva den andre gjør.

Det er også viktig at du ser at brøkregning og divisjon bare er to sider av samme sak. Tallene i et divisjonsstykke kalles for dividend og divisor. Dividenden er tallet før deletegnet ( :), og divisor er tallet etter. Svaret du får når du utfører divisjonen, kalles en kvotient.

Du ser kanskje nå at dividend er det samme som teller og at divisor er det samme som nevner. Begrepene brukes litt om hverandre, men teller og nevner brukes når vi snakker om brøk, og dividend og divisor brukes ofte når det er snakk om delestykker.

Formel

dividend : divisor = kvotient

Regel

Å dele på NULL er TULL!

Du kan aldri ha 0 som divisor eller i nevneren. Det gir nemlig ingen mening å snakke om å dele et tall på noe som ikke finnes!

Eksempel 1

4 : 0 = UMULIG4 0 = UMULIG

Regel

Delemetoden

1.
Hvor mange ganger går divisoren opp i det første sifferet i dividenden? Er svaret 0, må du ta med et siffer til fra dividenden.
2.
Hvor mange ganger går divisoren opp i det nye tallet? Skriv svaret til høyre for likhetstegnet.
3.
Gang svaret i Punkt 2 med divisoren, og skriv produktet under tallet til venstre med et minustegn foran.
4.
Trekk fra hverandre. Skriv svaret under streken.
5.
Hent ned neste siffer og skriv det ved siden av svaret i Punkt 4. Gjenta metoden fra Punkt 2.
6.
Fortsett til det ikke er flere tall igjen å hente fra dividenden.

NB! Hva gjør du hvis tallet under streken er mindre enn divisor? Det er lov å gange med 0. Multipliser divisor med 0 og sett 0 til høyre for likhetstegnet. I tillegg setter du 0 under tallet under streken. Flytt ned nytt siffer fra dividend.

Regn videre.

Hva gjør du hvis dividenden er brukt opp og det ikke er 0 under streken? Sett komma bak tallene etter likhetstegnet og 0 ved siden av restverdien. Regn videre.

Eksempler på dette finner du nedenfor.

Eksempel 2

Regn ut 243 : 9 og 625 : 25

243 : 9 = 27 løst ved å bruke delemetoden.     624 : 25 = 25 løst ved å bruke  delemetoden.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!