House of Math-logo

Fortegn


Nå skal du lære å regne med fortegn. Det vil si at du skal lære hvordan fortegn påvirker et regnestykke. Jeg skal ikke gå inn på hvorfor det er slik, men be deg akseptere det som det er. Det er svært viktig at du pugger dette til videre bruk.

Fortegn påvirker bare når det er snakk om å gange eller å dele. I vanlige pluss- og minusstykker vil pluss og minus ha samme jobb som du kjenner fra før. La meg vise hva jeg mener:

2 + 3 + 4 5 = 2 5 + 3 + 4 = 7 + 7 = 0.

2 + 3 + 4 5 = 2 5 + 3 + 4 = 7 + 7 = 0.

Men hva skjer når du ganger eller deler positive og negative tall?
2 (5) = ? 2 6 = ?

I matematikk liker vi ikke å sette to tegn etter hverandre, slik som eller +. For å unngå dette setter vi parenteser rundt negative tall. Når vi setter på en slik parentes, slutter vi å skrive gangetegnet. Da blir det som dette:

2(5) = ?(1)(5) = ?

Altså: Mellom et tall og en parentes står det et usynlig gangetegn. Mellom to parenteser som står inntil hverandre, er det også et usynlig gangetegn.

Regel

Fortegn

Når du har like tegn ( + + eller ), blir disse gjort om til et plusstegn (+).

Når du har ulike tegn ( + eller +), blir disse gjort om til et minustegn ().

Ganging og deling med tall følger av gangetabellen eller vanlige gangeregler og deleregler. Men hva gjør du med fortegnet? Det skal jeg svare på nå.

Et smart triks jeg bruker når jeg ganger eller deler negative og positive tall, er rekkefølgen «TEGN TALL». Det betyr at jeg først bestemmer fortegnet, deretter tallet.

I eksemplene nedenfor vil du se at jeg setter et + for de positive tegnene for å vise deg hvordan jeg tenker. Når jeg regner til vanlig, må jeg huske at det står et usynlig + foran alle positive tall.

I den øverste boksen ser du hvordan du skal tenke, og i den nederste boksen ser du hvordan det skal se ut på arket ditt når du regner. Det foregår litt ting i kulissene, men det er viktig at du skjønner gangen i tenkningen.

Eksempel 1

Slik tenker du når du regner oppgavene

Regn ut 2 (5): 2 (5) = +2 (5) = + 2 5 = 10

Regn ut 2 (5): 2 (5) = 2 5 = +10 = 10

Regn ut 2 5: 2 5 = +2 (+5) = + + 2 5 = +10 = 10

Regn ut 2 5: 2 5 = 2 (+5) = + 2 5 = 10

Eksempel 2

Slik skriver du når du regner oppgavene

Regn ut 2 (5):

2 (5) = 10

Regn ut 2 (5):

2 (5) = 10

Regn ut 2 5:

2 5 = 10

Regn ut 2 5:

2 5 = 10

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!