House of Math-logo

Ganging

Multiplikasjon og ganging er to navn på samme metode. Du må kunne begge ordene. Denne metoden gjør store addisjonsstykker mye enklere!

Bootcamps

Vil du se animasjonsvideoer og løse interaktive oppgaver om ganging? Trykk her for å prøve Bootcamps!

Et gangestykke består av en faktor, en prikk og en faktor til. Når du ganger, vil du besvare spørsmålet: Hva får du dersom du har et tall plusset med seg selv et gitt antall ganger?

Regel

Viktige ord og utttrykk

FAKTOR FAKTOR

Ganging kan tenkes på som dette: Ta for deg tallet 4. Hvis du plusser 4 med seg selv flere ganger, vil du få en rekke med firetall og plusstegn etter hverandre som dette:

4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4

Ovenfor ser du tallet 4 plusset med seg selv åtte ganger. Å skrive på denne måten kan bli strevsomt i lengden. For tenk om du skal ha firetallet plusset med seg selv ett hundre ganger. Da måtte du ha skrevet ett hundre firetall etter hverandre med pluss mellom hvert eneste av dem. Det ville sett ut som dette:

+ 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4

Siden dette er veldig slitsomt og tar veldig lang tid, har vi funnet en annen metode. En metode som er mye smartere, og som tar mye kortere tid. Det er denne metoden som er å gange. Svaret på det store addisjonsstykket over er 400. Se om du klarer å regne det ut. Nå skal du lære å gjøre dette lettere, nemlig ved å gange. Vi begynner med et eksempel:

Eksempel 1

Si at du lurer på hva svaret blir dersom du skal plusse 4 med seg selv ti ganger. Frem til nå ville du ha skrevet

4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4

I stedet for å skrive firetallet ti ganger etter hverandre med plusstegnet mellom, kan du heller skrive at du skal ha 4 ti ganger. Du forenkler skrivemåten, slik som dette:

10 4 = 40

Men så kommer et annet viktig spørsmål. Hvordan kan du vite svaret på gangestykket ti ganger fire helt ut av det blå? Svaret er enkelt. På de neste sidene skal du lære den lille gangetabellen, og den gir deg svaret på dette gangestykket og nittini andre gangestykker.

På bakgrunn av den lille gangetabellen og noen andre teknikker vil du kunne svare på mange andre regnestykker – regnestykker du trenger å kunne svare på både i dagliglivet og i matematikkfaget på skolen. Som du ser, sparer du masse tid på å lære deg å gange.

Tenk på dette

Hvordan kan du skrive

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2

en enklere måte, og hva blir svaret?

Forenklingen og svaret blir slik:

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 9 2 = 18

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 9 2 = 18

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!