Pluss eller addisjon

En rad er en samling plasser som ligger etter hverandre vannrett. En kolonne er en samling plasser som ligger under hverandre, loddrett. Tenk på alle de ulike ordene i matte som navn på nye venner. Da er det lettere å huske dem.

Det generelle oppsettet for addisjon ser ut som et tårn, siden tallene står under hverandre. Jeg kaller det tårnform. Sifrene i tallet følger plassene i plassverdisystemet og kommer under hverandre: Enerplassen under enerplassen, tierplassen under tierplassen, og så videre.

Eksempel 1

Tårnform

Regn ut 2198,4335 + 5901,5251

2198,4335 + 5801,5251 = 7999,9586 løst ved oppstilling.

Regel

Oppskrift for addisjon uten tieroverganger

1.
Først må du passe på at tallene er satt opp i tårnform.
2.
Når du plusser tall, summerer du sifrene på de ulike plassene i titallsystemet med hverandre.
3.
Du begynner med sifrene lengst til høyre. Adder disse kolonnevis. Dersom det ikke står et siffer på plassen, så tenk at det står 0 der.
4.
Når du har addert en kolonne, skriver du svaret i samme kolonne, men under streken.
5.
Slik fortsetter du kolonne for kolonne.
6.
Når du er kommet til siste kolonne og svaret på denne har to sifre, skriver du begge sifrene under streken.

Eksempel 2

Regn ut 89 + 10, 627 + 142 og 98,43 + 31,52

89 + 10 = 99 løst ved oppstilling.     672 + 142 = 769 løst ved oppstilling.     98.43 + 31.52 = 129,95 løst ved oppstilling.

Regel

Oppskrift for addisjon med tieroverganger

1.
Først må du passe på at tallene er satt på tårnform.
2.
Når du plusser tall, summerer du sifrene på de ulike plassene i titallsystemet med hverandre.
3.
Du begynner med sifrene lengst til høyre. Adder disse kolonnevis. Dersom det ikke står et siffer på plassen, så tenk at det står 0 der.
4.
Når du har addert disse, skriver du svaret under streken. Dersom kolonnesvaret er større enn 9, setter du sifferet fra enerplassen i svaret under streken og sifferet på tierplassen i svaret på toppen av kolonnen til venstre.
5.
Når du nå summerer neste kolonne, ta med det lille tallet som du satte over kolonnen.
6.
Slik fortsetter du kolonne for kolonne.
7.
Når du er kommet til siste kolonne og svaret på denne har to sifre, skriver du begge sifrene under streken.

Eksempel 3

Regn ut 123 + 38, 873,56 + 194,27 og 98,58 + 631,90.

123 + 38 = 161 løst ved oppstilling.     873,56 + 194,27 = 1067,83 løst ved  oppstilling.     98,58 + 631,90 = 730,48 løst ved oppstilling.

Eksempel 4

Regn ut 873,563 + 594,271 og 98,580 + 631,9089.

873,563 + 594,271 = 1467,834 løst ved oppstilling.     98,580 + 631,9089 =  730,4889 løst ved oppstilling.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!