Hvordan regne ut annuitetslån i Excel

Et annuitetslån er et lån hvor hvert terminbeløp er likt i hele nedbetalingsperioden. Grunnen til å velge dette lånet, er å ha mer forutsigbarhet i økonomien ved at du betaler det samme terminbeløpet hver gang.

Nedenfor skal få se hvordan du kan sette opp en oversiktlig tabell over et annuitetslån i et regneark.

Excel-oppskrift

Å lage en oversiktstabell for et annuitetslån

1.
Åpne et nytt regneark og skriv inn verdiene for «lånesum», «rente», «nedbetalingstid» og «terminbeløp».
2.
Sett opp malen for tabellen. Du trenger kolonner for «år», «restlån», «rentebeløp», «avdrag» og «terminbeløp». Antall rader er bestemt av nedbetalingstiden.
3.
Fyll inn formlene i år 1, samt restlånet i år 2.
4.
Kopier formlene i de respektive kolonnene helt ned til den siste nedbetalingsraden.
5.
Summer kolonnene «rentebeløp», «avdrag» og «terminbeløp».

Eksempel 1

Du tar opp et annuitetslån 3500000kr til en rente 2,1%. Lånet skal nedbetales 20 år.

Med dette lånet vil terminbeløpet være på 216119,70 kr. Du kan lese om hvordan du regner ut terminbeløpet her.

1.
Det første du gjør er å fylle inn tallene over inn i regnearket:

Regneark i Excel med relevant informasjon om lånet

2.
Så lager du malen til tabellen. Du trenger kolonner for «år», «restlån», «rentebeløp», «avdrag» og «terminbeløp». Ettersom nedbetalingstiden er 20 år, så trenger du 20 rader i tabellen:

Regneark i Excel med mal for oversikten over lånet

3.
Restlånet i år 1 vil være lik den opprinnelige lånesummen, og den står allerede skrevet i celle B1. Skriv derfor i celle B6:

=B3

Rentebeløpet vil være restlånet i det året ganget med renten. Skriv i celle C6:

=B6*$B$2

NB! Husk at $-tegn brukes i Excel når du ønsker at cellereferansen ikke skal flytte seg når du kopierer formler.

Terminbeløpet vil være likt gjennom hele nedbetalingstiden. Dette terminbeløpet står i celle E1. Skriv i celle E6:

=$E$1

Den eneste cellen som gjenstår i første rad er avdragsbeløpet. Du vet at terminbeløpet er summen av rentebeløpet og avdraget. Derfor vil avdraget være lik terminbeløp minus rentebeløp. Denne formelen skriver du inn i denne cellen.

=E6-C6

Før du begynner å kopiere formler, trenger du å lage en formel for restlånet i år 2. Husk at det er bare avdraget som går med til å nedbetale på lånet. Så restlånet i år 2 vil være lik restlånet i år 1 minus avdraget i år 1. Nedenfor er disse formlene samlet:

Regneark i Excel som viser beregningene for det første året

4.
Nå kan du utnytte Excel sin flotte funksjonalitet ved å markere celler med formler, og deretter dra nedover i kolonnen. Pass på i restlånkolonnen at du bare markerer celle B7. Grunnen til det er at restlånet i år 1 er et spesialtilfelle som du ikke ønsker at skal bli kopiert nedover i kolonnen.

Så, marker celle B7 og dra ned til år 20, marker C6 og dra ned til år 20, marker D6 og dra ned til år 20, og til slutt marker E6 og dra ned til år 20.

5.
Til slutt vil tabellen din bli mer oversiktlig om du også viser summen av rentene, avdragene og terminbeløpene.

Under ser du to bilder som viser den ferdige tabellen. Den første viser tallene og den andre viser formlene.

Regneark i Excel som viser beregningene for alle årene

Regneark i Excel som viser hvilke formler som er brukt

Summen av avdragene skal være lik lånesummen, og du ser at det stemmer her (med en liten avrundingsfeil). Summen av rentebeløp blir alt du har betalt i renter, som er 822393,90 kr, og summen av terminbeløp er alle penger du betalte tilbake til banken som er 4322394 kr. Med andre ord, et annuitetslån på 3500000 kr kostet deg 4322394 kr etter 20 år.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!