House of Math-logo

Hvordan sjekke kongruens med GeoGebra

GeoGebra har dessverre ingen verktøy som kan bestemme formlikhet. GeoGebra har imidlertid verktøy som kan bestemme kongruens mellom to figurer. Husk at dersom to figurer er kongruente, så er de også formlike, men det motsatte gjelder ikke alltid.

GeoGebra-oppskrift 1

Sjekk om to figurer er kongruente

1.
Åpne Algebrafeltet og Grafikkfeltet under GeoGebra icon Vis i GeoGebra icon Menyen.
2.
Tegn to figurer i Grafikkfeltet, de kan være hva som helst så lenge GeoGebra klarer å sette navn på figurene.
3.
Skriv

ErKongruent(<Objekt>,<Objekt>)

i Algebrafeltet. Erstatt hvert <Objekt>-felt med navnet til figurene.

Dersom figurene er kongruente vil det stå true i Algebrafeltet. Hvis figurene er ikke kongruente vil det stå false.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Geometriske steder