Hvordan tegne trigonometriske funksjoner i GeoGebra

Du kan bruke GeoGebras innebygde verktøy til å tegne trigonometriske funksjoner. Du kan tegne:

  • sin(x) (sinus)

  • asin(x) (inversfunksjonen til sinus)

  • cos(x) (cosinus)

  • acos(x) (inversfunksjonen til cosinus)

  • tan(x) (tangens)

  • atan(x) (inversfunksjonen til tangens)

GeoGebra-oppskrift 1

Tegn en trigonometrisk funksjon

1.
Åpne Algebrafeltet og Grafikkfeltet under GeoGebra icon Vis i GeoGebra icon Menyen.
2.
Som et eksempel, skal vi tegne sin(x). I en tom rad i Algebrafeltet, tast inn

f = sin(x)

og trykk Enter. Grafen dukker nå opp i Grafikkfeltet.

Du kan også gjøre om på uttrykket slik du er vant til, som legge til en likevektslinje d.

Eksempel 1

Tegn grafen til funksjonen

f(x) = 2 sin(2x + π) + 5,

for 0 x 2π i GeoGebra.

I en tom rad i GeoGebra, taster vi

f = Funksjon

og velger

Funksjon(<Funksjon>, <Start>, <Slutt>)

blant forslagene som dukker opp. Vi endrer innholdet i feltene:

  • <Funksjon> erstattes med 2*sin(2x+pi)+5

  • <Start> erstattes med 0

  • <Slutt> erstattes med 2*pi

Trykk Enter. Grafen dukker nå opp i Grafikkfeltet.

Utsnitt fra GeoGebra av grafen til en trigonometrisk funksjon.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!