House of Math-logo

Hvordan levere GeoGebra på eksamen


Eksamensdokumentet du leverer inn skal være et tekstdokument. Her må du lage en overskrift som skal bestå av: DEL 2, KANDIDATNUMMER, EMNEKODE og DATO om ikke annet er nevnt i eksamensoppgaven. Videre må du skrive om du har hele del 2 i tekstdokumentet eller om det er håndskrevne sider i tillegg, i så fall må du skrive hvor mange det er. Deretter kan du begynne å fylle inn besvarelsen. Skriv først oppgavenummeret og deretter forklaringen med skjermbildene fra GeoGebra. I tillegg til bildet av GeoGebra-løsningen er det viktig at du svarer på spørsmålet i oppgaven. Fremgangsmåte: Skriv hvilke kommandoer du har brukt i GeoGebra for å finne den informasjonen du trenger.

Eksempel 1

«Jeg brukte kommandoen

Maks(<Funksjon>, <Start x-verdi>, <Slutt x-verdi>)

for å finne det største arealet.»

Sett to streker under svaret ditt. Dette gjør man i tekstfilen.

Her er en sjekkliste over viktige punkter til eksamen med GeoGebra: Du må føre oppgavene oversiktlig og strukturert. Det hever helhetsinntrykket overfor lærer og sensor.

Offline installasjon

av GeoGebra er viktig slik at du ikke opplever at programmet ikke vil åpne seg på den viktige prøvedagen.

Skriftstørrelsen

bør være minst 16 pkt. Dette stiller du inn ved å trykke GeoGebra icon Menyen, så PIC Tannhjulet (Innstillinger), og til slutt Skriftstørrelse.

Å sette navn på aksene

er viktig når du tegner grafer i Grafikkfeltet. Dette gjør du ved å høyreklikkeGrafikkfeltet. Da får du opp et popup-vindu. I dette vinduet trykker du på Grafikkfeltet helt nederst. Nå dukker det opp et vindu hvor du kan velge xAkse og yAkse. Trykk på xAkse da ser du Navn på aksen. Skriv det du ønsker å kalle aksen din. Deretter trykker du på yAkse, da ser du Navn på aksen. Skriv det du ønsker å kalle aksen din.

Vis navn og verdi til viktige punkter

slik som nullpunkter, topp- og bunnpunkter og skjæringspunkter. Gi gjerne punktene navn også, for eksempel: «Toppunkt». Dette gjør du på følgende måte: Først høyreklikker du på det aktuelle punktet. Da kommer det opp et popup-vindu. Her trykker du på Innstillinger. Nå dukker det opp et vindu der du velger Basis. I feltet øverst kan du gi punktet ditt et fornuftig navn. Ved siden av Vis navn er det en rullegardin der du velger Navn og verdi.

Vis navn og verdi til funksjonen

din. Dette gjør du på følgende måte: Først høyreklikker du på funksjonen. Da kommer det opp et popup-vindu. Her trykker du på Innstillinger. Nå dukker det opp et vindu der du velger Basis. I feltet øverst til høyre bør du gi funksjonen din samme navn som i oppgaveteksten. Ved siden av Vis navn er det en rullegardin der du velger Navn og verdi.

Kopiering av Grafikkfeltet:

Først endrer du grafikkfeltet slik at du ser det du ønsker å levere. Deretter trykker du på Rediger og velger Kopier grafikkfeltet til utklippstavla. Gå nå til tekstdokumentet og Lim inn.

Vedlegg til håndskrevne sider:

Hvis du fører for hånd og ønsker å legge ved et GeoGebra-bilde er det viktig å huske OPPGAVENUMMER og KANDIDATNUMMER på vedlegget.

Å ha alt i ett dokument:

Da kopierer du de aktuelle bildene du ønsker fra GeoGebra og limer dem inn i tekstdokumentet ditt som beskrevet i punktet Kopiering av Grafikkfeltet. Svarene på oppgavene skrives rett ved siden av bildene dine. Dette er en svært ryddig løsning.

Sist oppdatert: 1. november 2021

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!