Hvordan bruke regneark i GeoGebra

  • Når du skal utføre beregninger, bør du alltid begynne med å skrive =, ellers kan programmet tolke alle tegn utenom tall som tekst.

  • Når du skal regne med tall som står i en annen celle, er det lurt å hente informasjonen fra den cellen, enten ved å skrive navnet på cellen (bokstaven til kolonnen og tallet til raden) eller ved å trykke på den. Hvis du for eksempel har en timelønn på 190 kr og har jobbet 37,5 timer, kan du finne lønnen ved å multiplisere de aktuelle cellene.

    Regneark som beregner lønn fra timeslønn og antall timer jobb

  • Hvis du endrer timelønnen eller antall timer jobbet, vil alle celler der dette tallet inngår endres automatisk uten at du må utføre beregningene på nytt.

  • Du legger sammen verdiene i celler som ligger under hverandre ved å markere de aktuelle cellene og trykke på Sum GeoGebra icon.

Skjermdump av GeoGebra som viser et regneark

GeoGebra-oppskrift 1

Å vise formler

For å vise/skjule formler i GeoGebra trykker du ctrl+D på PC og cmd+D på Mac.

Skjermdump av GeoGebra som viser et regneark med formler

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!