House of Math-logo

Oversikt over GeoGebra-felter


GeoGebra har ulike vinduer, kalt felter. Dersom disse ikke dukker opp automatisk finner du dem under GeoGebra icon Vis som i GeoGebra icon Menyen. De viktigste feltene er som følger:

Algebrafeltet:

Brukes til å lagre uttrykk, funksjoner og verdier.Objekter som er lagret i CAS samles også opp her.

CAS (Computer Algebra System):

Brukes som en vanlig kalkulator: Til å løse algebraiske operasjoner, å løse likninger, faktorisere, derivere, integrere og å hente opp alle funksjoner og verdier du har lagret i Algebrafeltet.

Grafikkfeltet:

Brukes til å tegne grafer. Du kan lett endre navn, stil og layout på grafen. Dette gjør du ved å høyreklikke på grafen slik at Innstillingsvinduet dukker opp. Så klikker du på Egenskaper. Her kan du gjøre endringene du ønsker.

Skjermdump av GeoGebra som viser Algebrafeltet, CAS-feltet og Grafikkfeltet

Regnearket:

Brukes til å lage lister, utføre regresjon og statistikk.

Sannsynlighetskalkulatoren GeoGebra icon:

Brukes til å regne sannsynligheter.

Skjermdump av GeoGebra som viser Regnearket og Sannsynlighetskalkulatoren

Verktøylinjene

Alle feltene i GeoGebra har sin egen liste med verktøy helt øverst i vinduet. Denne listen kalles Verktøylinjen (F) for det feltet. Hvis du klikker på et verktøy i Verktøylinjen, åpner du en verktøykasse. Verktøykassene er inndelt i kategorier, som f. eks. at den sjette kassen i Grafikkfeltet har verktøy for sirkler.

I denne Verktøylinjen finner du mange nyttige hjelpemidler. For å bruke Verktøylinjen trykker du på ikonet som passer til den operasjonen du vil utføre.

Kommandoer

GeoGebra har også verktøy i form av kommandoer. For å bruke en kommando, skriver du kommandoen inn i CAS. Flere av de vanligste kommandoene fungerer også i Algebrafeltet. Hvis du for eksempel ønsker å faktorisere tallet 15, kan du skrive inn kommandoen

Faktoriser

i CAS, og så velge Faktoriser(<Tall>) fra listen med forslag. Erstatt <Tall>-feltet med 15 og trykk Enter. Da vil CAS gi svaret 3 5.

Mange kommandoer har flere varianter som tar forskjellig inndata. Det finnes for eksempel to varianter av kommandoen Faktoriser: Faktoriser(<Tall>) og Faktoriser(<Polynom>). Hvis du setter inn et polynom i den første varianten, så blir ikke polynomet faktorisert! Det er derfor viktig å sørge for at du bruker riktig variant av kommandoen.

Lagring av objekter

Det å lagre et objekt (som f. eks. en funksjon eller en figur) i GeoGebra kalles å definere et objekt i GeoGebra.

Du kan definere funksjoner og variabler til å ha konkrete uttrykk og tallverdier i GeoGebra ved å taste <Variabelen> = <Tallverdien> i Algebrafeltet, ved å bruke én rad per objekt.

Eksempel 1

For å skrive funksjonen f(x) = 2x + 1 i Algebrafeltet må du taste f=2x+1 i en tom rad og trykke Enter.

I CAS, blir ikke uttrykkene du taster inn automatisk lagret som i Algebrafeltet. For å lagre dem, må du bruke := i stedet for =. Dette kalles å definere noe i GeoGebra. Hvis du definerer funksjoner, må du også spesifisere variabelnavnet.

Eksempel 2

For å definere funksjonen f(x) = 2x + 1 i CAS må du taste f(x):=2x+1.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Neste oppslagPil som peker til høyre
Oversikt over regneartene i GeoGebra