House of Math-logo

Oversikt over regneartene i GeoGebra


Det kan være lurt å være klar over følgende bruk av tegn og begreper i GeoGebra:

  • Addisjon: +

  • Subtraksjon: -

  • Multiplikasjon: * eller mellomrom

  • Divisjon: / eller :

  • Eksponenter: ^ + mellomrom + <Eksponent>

  • Kvadratrot: sqrt(<Tall>)

  • n-te røtter: nrot(<Tall>, <n>)

  • En eksakt verdi er en verdi oppgitt som en brøk eller med rottegn, med GeoGebra icon foran. En eksakt verdi kan også være et heltall.

  • En numerisk verdi er en verdi oppgitt som et avrundet desimaltall med en GeoGebra icon foran.

Eksempel 1

For 23 skriver du 2^3.

For 4 skriver du sqrt(4).

For 273 skriver du nrot(27, 3).

For 8 7 (22 3 4 ) skriver du 8-7(2^2-3/4).

Eksempel 2

For å skrive brøker i GeoGebra bruker du «/» eller «:». Altså, for å skrive 2 3, taster du 2/3.

Dersom du har flere ledd eller faktorer i brøken du sette parentes rundt hele uttrykket i telleren og/eller hele uttrykket i nevneren. For eksempel, for å regne ut 2 53 = 2 15 må du taste

2/(5*3) eller 2/(5 3).

Dersom du skriver

2/5 * 3 eller 2/5 3,

så vil GeoGebra oppfatte dette som:

2 5 3 = 6 5 2 15.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Oversikt over GeoGebra-felter
Neste oppslagPil som peker til høyre
Hurtigtaster og innstillinger i GeoGebra