House of Math-logo

Hvordan lage en frekvenstabell i GeoGebra

Du kan bruke Regnearket i GeoGebra til å lage frekvenstabeller. Det er ofte mer hensiktsmessig å bruke Excel .

Frekvenstabellen dukker da opp i Grafikkfeltet. Du kan bruke musen til å flytte rundt på den.

GeoGebra-oppskrift 1

Å lage frekvenstabell

1.
Åpne Algebrafeltet, Grafikkfeltet og Regnearket i GeoGebra icon Vis-menyen.
2.
Skriv inn observasjonene dine i kolonne A i Regnearket.
3.
Lag en liste ved å markere alle verdiene og trykke på Lag liste GeoGebra icon i Verktøylinjen. I pop-up-vinduet som dukker opp, endre Navn til «Observasjoner» og trykk på OK.
4.
Skriv kommandoen

Frekvenstabell(<Liste med rådata>, <Skaleringsfaktor (om ønskelig)>)

i Inntastingsfeltet. Sett inn «Observasjoner» for <Liste med rådata>. Velg <Skaleringsfaktor (om ønskelig)> til å være 1.

GeoGebra-oppskrift 2

Å finne totalt antall observasjoner

1.
For å finne antall observasjoner markerer du alle cellene du har fylt inn.
2.
Trykk på Antall celler GeoGebra icon i Verktøylinjen og antall observasjoner vil dukke opp i raden under alle observasjonene i Regnearket.

Utsnitt fra GeoGebra som viser hvordan du lager en frekvenstabell

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Neste oppslagPil som peker til høyre
Hvordan lage et søylediagram i GeoGebra