House of Math-logo

Vektorproduktet

Du kan bruke GeoGebra til å regne ut vektorprodukter (også kalt kryssprodukter).

GeoGebra-oppskrift 1

Å finne vektorprodukt ved hjelp av GeoGebra

1.
Åpne Algebrafeltet og Grafikkfeltet i GeoGebra icon Vis under GeoGebra icon Menyen.
2.
I Algebrafeltet skriver du

Vektorprodukt(<Vektor>, <Vektor>)

der du skriver inn vektorene som du vil krysse i <Vektor>-feltene. Bruk vanlige paranteser rundt vektorkoordinatene. Husk at rekkefølgen på vektorene spiller en rolle.

Eksempel 1

Gitt vektorene u = [3, 5, 7] og v = [4, 2, 0]. Finn vektorproduktet u ×v.

Vi finner vektorproduktet ved å følge oppskriften over. Svaret skal da vises i Algebrafeltet. Bildet under hvordan løsningen ser ut ved å følge oppskriften.

Utsnitt fra GeoGebra med beregning av vektorprodukt

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Neste oppslagPil som peker til høyre
Linjer og plan i rommet