Lengde

House of Math-logo
Level
7/18
Hakemerke

Hvor lang er bindersen?

Linjal 0-10 cm og binders 3 cm
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte