Білий логотип House of Math на різнобарвному квадраті

Як знайти площу мiж двома графiками шляхом iнтегрування


Коли ми шукаємо площу мiж двома графiками, потрiбно врахувати деякi аспекти, а саме:

1.
Положення площ у системi координат не має значення, тобто в цьому контекстi не важливо, чи лежать графiки вище чи нижче осi x.
2.
Щоб отримати у своїй вiдповiдi додатну площу, потрiбно завжди брати верхнiй графiк мiнус нижнiй.
3.
Як зазначено в Пункт 2, потрiбно обчислити iнтеграл для кожної площi.

Тодi, якщо припустити, що графiк f лежить вище графiка g мiж x = a i x = b, площа мiж графiками визначається так:

Формула

Площа мiж двома графiками

A =abf(x)dx abg(x)dx =ab (f(x) g(x)) dx

Зверни увагу! Верхнi графiки завжди мають бути першими пiд час вiднiмання. У iншому випадку розрахунок дає вiд’ємний знак. Якщо це не врахувати, можна отримати неправильну вiдповiдь.

Уважно розглянь наступнi два приклади i прочитай декiлька разiв, доки не зрозумiєш їх.

Приклад 1

Знайди площу, обмежену функцiями f(x) = x3 + 3x2 13x 15 g(x) = 10x + 7

Спочатку будуємо графiки так, щоб можна було побачити обмеженi площi. У цьому випадку маємо двi площi.

Приклад площi мiж двома графiками 1

У Площi 1 вище знаходиться g(x), а в Площi 2 — f(x). Отже, потрiбно визначити, в якiй точцi графiки перетинаються, тобто в якiй точцi f(x) = g(x):

x3 + 3x2 13x 15 = 10x + 7.

Розв’язуємо це рiвняння i отримуємо x 6.16, x 0.88 i x 4.04. Це означає, що A = 6.16, B = 0.88 i C = 4.04, де g(x) лежить вище f(x) мiж 6.16 i 0.88, а f(x) лежить вище g(x) мiж 0.88 i 4.04. Отже, загальна площа становить:

A = A1 + A2.

Спочатку знаходимо A1:

A1 =6.160.88x3 + 3x2 13x 15 (10x + 7)dx =6.160.88x3 + 3x2 23x 22dx = (1 4x4 + x3 23 2 x2 22x)| 6.160.88 = (1 4(0.88)4 + (0.88)3 23 2 (0.88)2 22(0.88) ) (1 4(6.16)4 + (6.16)3 23 2 (6.16)2 22(6.16) ) 9.92 (174.63) = 184.55

A1 =6.160.88x3 + 3x2 13x 15 (10x + 7)dx =6.160.88x3 + 3x2 23x 22dx = (1 4x4 + x3 23 2 x2 22x)| 6.160.88 = (1 4(0.88)4 + (0.88)3 23 2 (0.88)2 22(0.88)) (1 4(6.16)4 + (6.16)3 23 2 (6.16)2 22(6.16)) 9.92 (174.63) = 184.55

Потiм знаходимо A2:
A2 =0.884.0410x + 7 (x3 + 3x2 13x 15) dx =0.884.04 x3 3x2 + 23x + 22dx = (1 4x4 x3 + 23 2 x2 + 22x)| 0.884.04 = ( 1 4(4.04)4 (4.04)3 + 23 2 (4.04)2 + 22(4.04) ) (1 4(0.88)4 (0.88)3 + 23 2 (0.88)2 + 22(0.88) ) 144.04 (9.92) = 153.96

A2 =0.884.0410x + 7 (x3 + 3x2 13x 15) dx =0.884.04 x3 3x2 + 23x + 22dx = (1 4x4 x3 + 23 2 x2 + 22x)| 0.884.04 = (1 4(4.04)4 (4.04)3 + 23 2 (4.04)2 + 22(4.04)) (1 4(0.88)4 (0.88)3 + 23 2 (0.88)2 + 22(0.88)) 144.04 (9.92) = 153.96

Нарештi, загальна площа становить
A = A1 + A2 184.55 + 153.96 = 338.5.

Приклад 2

Знайди площу, обмежену функцiями f(x) = 1 2x2 5 2x g(x) = 5cos (3 2x 3 5)

для x [ 1.23,6.18]

Спочатку будуємо графiки так, щоб можна було побачити обмеженi площi. У цьому випадку маємо три площi.

Приклад площi мiж двома графiками 2

У Площi 1 вище лежить f(x), у Площi 2 — g(x), а у Площi 3 — знову f(x). Отже, потрiбно знайти точку, в якiй графiки перетинаються, тобто в якiй точцi f(x) = g(x):

1 2x2 5 2x = 5 cos (3 2x 3 5) .

Розв’язуємо це рiвняння i отримуємо x 1.23, x 1.14, x 3.85 i x 6.18. Отримуємо ще двi точки перетину, але вони лежать за межами потрiбного iнтервалу. Це означає, що A = 1.23, B = 1.14, C = 3.85 i D = 6.18, де f(x) лежить мiж 1.23 i 1.14 i вiд 3.85 до 6.18. Функцiя g(x) лежить мiж 1.14 i 3.85. Отже, загальна площа становить:

A = A1 + A2 + A3.

Спочатку знаходимо площу A1:

A1 =1.231.141 2x2 5 2x (5 cos (3 2x 3 5)) dx =1.231.141 2x2 5 2x + 5 cos (3 2x 3 5) dx = (1 6x3 5 4x2 + 5 sin (3 2x 3 5) 2 3 )|1.231.14 = (1 6x3 5 4x2 + 10 3 sin (3 2x 3 5)) |1.231.14 = (1 6(1.14)3 5 4(1.14)2 + 10 3 sin (3 2(1.14) 3 5) ) (1 6(1.23)3 5 4(1.23)2 + 10 3 sin (3 2(1.23) 3 5) ) 1.61 (4.34) = 5.95

A1 =1.231.141 2x2 5 2x (5 cos (3 2x 3 5)) dx =1.231.141 2x2 5 2x + 5 cos (3 2x 3 5) dx = (1 6x3 5 4x2 + 5 sin (3 2x 3 5) 2 3) |1.231.14 = (1 6x3 5 4x2 + 10 3 sin (3 2x 3 5)) |1.231.14 = (1 6(1.14)3 5 4(1.14)2 + 10 3 sin (3 2(1.14) 3 5)) (1 6(1.23)3 5 4(1.23)2 + 10 3 sin (3 2(1.23) 3 5)) 1.61 (4.34) = 5.95

Потiм знаходимо площу A2:
A2 =1.143.85 5 cos (3 2x 3 5) (1 2x2 5 2x)dx =1.143.85 5 cos (3 2x 3 5) 1 2x2 + 5 2xdx = ( 5 sin (3 2x 3 5) 2 3 1 6x3 + 5 4x2 )| 1.143.85 = ( 10 3 cos (3 2x 3 5) 1 6x3 + 5 4x2 )| 1.143.85 = ( 10 3 cos (3 2(3.85) 3 5) 1 6(3.85)3 + 5 4(3.85)2 ) (10 3 cos (3 2(1.14) 3 5) 1 6(1.14)3 + 5 4(1.14)2 ) 12 (1.61) = 13.61

A2 =1.143.85 5 cos (3 2x 3 5) (1 2x2 5 2x)dx =1.143.85 5 cos (3 2x 3 5) 1 2x2 + 5 2xdx = (5 sin (3 2x 3 5) 2 3 1 6x3 + 5 4x2) | 1.143.85 = (10 3 cos (3 2x 3 5) 1 6x3 + 5 4x2) | 1.143.85 = (10 3 cos (3 2(3.85) 3 5) 1 6(3.85)3 + 5 4(3.85)2) (10 3 cos (3 2(1.14) 3 5) 1 6(1.14)3 + 5 4(1.14)2) 12 (1.61) = 13.61

Потiм знаходимо площу A3:
A3 =3.856.181 2x2 5 2x (5 cos (3 2x 3 5)) dx =3.856.181 2x2 5 2x + 5 cos (3 2x 3 5) dx = (1 6x3 5 4x2 + 5 sin (3 2x 3 5) 2 3 )|3.856.18 = (1 6x3 5 4x2 + 10 3 sin (3 2x 3 5)) |3.856.18 = (1 6(6.18)3 5 4(6.18)2 + 10 3 sin (3 2(6.18) 3 5) ) (1 6(3.85)3 5 4(3.85)2 + 10 3 sin (3 2(3.85) 3 5) ) 6.12 (12) = 5.88

A3 =3.856.181 2x2 5 2x (5 cos (3 2x 3 5)) dx =3.856.181 2x2 5 2x + 5 cos (3 2x 3 5) dx = (1 6x3 5 4x2 + 5 sin (3 2x 3 5) 2 3) |3.856.18 = (1 6x3 5 4x2 + 10 3 sin (3 2x 3 5)) |3.856.18 = (1 6(6.18)3 5 4(6.18)2 + 10 3 sin (3 2(6.18) 3 5)) (1 6(3.85)3 5 4(3.85)2 + 10 3 sin (3 2(3.85) 3 5)) 6.12 (12) = 5.88

Нарештi, загальна площа становить
A = A1 + A2 + A3 5.95 + 13.61 + 5.88 = 25.44.

A = A1 + A2 + A3 5.95 + 13.61 + 5.88 = 25.44.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!